Säkerhetsutbildningar inom sjöfart

Destination Gotland arbetar kontinuerligt med säkerhetsfrågor. Inte minst anordnar företaget flera olika utbildningar varje år, såväl grundläggande säkerhetsutblidningar som fortbildningar. Destination Gotland är godkänd utbildningsanordnare av tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen.

Utbildningar och kursschema hösten 2023

Utbildningarna arrangeras tillsammans med olika lokala aktörer inom sjukvård och brand på Gotland. Se hela vårt utbud nedan.

MANSKAPSREFRESH

Basic safety C10, Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar C5.

BEFÄLSREFRESH

Basic safety C10, Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar C5, Advanced Firefighting C4.

September

  • Manskapsrefresh: V. 36, 5/9-7/9
  • Befälsrefresh: V. 37, 12/9-15/9
  • Manskapsrefresh: V. 39, 26/9-28/9

Oktober

  • Basic safety grundkurs: V. 40, 2/10-6/10
  • Befälsrefesh: V. 42, 17/10-20/10

November

  • Basic safety grundkurs: V. 45, 6/11-10/11
  • Advanced Firefighting grundkurs: V. 46, 14/11-16/11
  • Manskapsfresh: V. 47, 21/11-23/11
  • Medical care refresh: V. 48 (Datum presenteras inom kort)

Kontakt

För frågor eller intresseanmälningar, kontakta oss på sakerhetssamordnare@destinationgotland.se