Fortbildningspaket

Vårt fortbildningspaket finns för både befäl och manskap.

Fortbildningspaket Befäl 

Ingående fortbildningskurser är: grundläggande säkerhet, avancerad brandbekämpning samt räddningsfarkoster och beredskapsbåtar.

Denna utbildningsform riktar sig främst till personer i befälsbefattning inom avdelningarna däck och maskin i syfte att kunna ge en heltäckande STCW 2010 manila amendements utbildning.

Brandutbildningen i Grundläggande säkerhetsutbildning återfinns till stor del i Advanced Firefighting fast med den skillnaden att man lägger stor del på själva ledningsfunktionen vid insats. Vi kan därför kombinera de båda och på så vis korta ner utbildningstiden.

Många moment i beredskapsbåtar och räddningsfarkoster återfinns även det i grundläggande säkerhetsutbildning, vi har därför i denna kursplan till stor del fokuserat på de praktiska momenten ingående i beredskapsbåtar och räddningsfarkoster.

Kurslängd4 dagar
KursortVisby
Inträdeskrav: Giltiga certifikat i Grundläggande säkerhet, Avancerad brandbekämpning samt Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar. 3 månaders relevant sjötid de senaste 5 åren.

Kostnad: 14.000 SEK exkl. moms. Lunch och fika ingår samtliga dagar.

Fortbildningspaket manskap 

Fortbildningspaket manskap är en sammanslagning av fortbildning i grundläggande säkerhet samt fortbildning i beredskapsbåtar och räddningsfarkoster.

Kurslängd3 dagar
KursortVisby
Inträdeskrav: Giltiga certifikat i Grundläggande säkerhet samt räddningsfarkoster och beredskapsbåtar. 3 månaders relevant sjötid de senaste 5 åren.

Kostnad9.000 SEK exkl. moms. Lunch och fika ingår samtliga dagar.

 

Intresseanmälan