Reseinfo

Gör din upplevelse av färjeresan bättre genom att planera i förväg.

Checka in och hämta boardingkort

Hämta boardingkort online

Tre timmar innan båtens avgångstid skickas sms och mejl till den som har bokat resan. Följ instruktionerna, när du är klar kan du ladda ner boardingkortet till din mobil eller skriva ut det. Du som reser till fots behöver detta för inpasseringen på terminalen. Är ni flera personer på samma bokning får du ett mejl per resenär, så att du enkelt kan skicka vidare rätt boardingkort till rätt person.

Hämta boardingkort på terminalen

Du som inte väljer att hämta dina boardingkort online kan istället besöka våra incheckningsautomater på terminalen. Ange ditt bokningsnummer på skärmen och följ sedan några få enkla steg för att få ditt boardingkort. Det visar du sedan upp vid inpasseringen till båtarna.

Inpassering

Inpassering till färjorna öppnar senast 1 timme och 30 minuter före avgång och stänger 20 minuter före avgång.

Inpassering till fots

När du har checkat in via sms eller e-post, enligt ovan, scannar du enkelt ditt boardingkort vid inpasseringen för att nå avgångshallen. Där väntar du tills det är dags att gå ombord.

Om du reser med små barn eller har en barnvagn, välkomnar vi er vid vår manuella disk där vi erbjuder personlig hjälp med incheckningen.

Observera att avståndet från terminalens in- och utgångar till fartygen är upp till 500 meter.

Inpassering med bil

Reser du (och eventuellt ditt sällskap) i bil så kan du/ni dels checka in innan ni kommer till terminalen, dels göra det när ni kommer fram till inpasseringen. I samband med incheckning får ni boardingkort som kan efterfrågas ombord.

Vid inpassering med bil behöver samtliga resenärer i bilen visa sina boardingkort i biljettkontrollen. Alla vuxna ska kunna uppvisa giltig legitimation. 

Terminalområdet innanför inpasseringen är skyddsområde enligt ISPS (International Ship and Port facility Security code). 

Information om ISPS

Inom ramen för Internationella sjöfartsorganisationen IMO (International Maritime Organisation) finns den internationella sjöfartsskyddskoden: ISPS (International Ship and Port Facillity Security Code). Koden syftar till att begränsa tillträdet för obehöriga till fartyg och hamnområden samt kontroll av behöriga. För säkerhetskontrollerna i Nynäshamn ansvarar Stockholms Hamnar, i Oskarshamn ansvarar Smålandshamnar och i Visby ansvarar Region Gotland.

Båtbuss

Biljett för ombordstigning

Vid ombordstigning på bussen kan du visa din mejlbekräftelse från Destination Gotland på din smartphone eller ha med en utskriven bekräftelse.

Tidtabell

Du hittar tidtabellen för båtbussens linjer genom att klicka här.

Hållplatser

Du hittar alla båtbussens hållplatser genom att klicka här.

Fast serviceavgift vid biljettbokningar via telefon, e-post eller i biljettkassan

Vid bokningar via telefon, e-post eller i biljettkassan tillkommer en fast avgift på 70kr*.

* Folkbokförda på Gotland betalar en serviceavgift på 35 kr om biljettvärdet understiger 300 kr.

Kontantfria kassor i Oskarshamn och Nynäshamn

Biljettkassorna i Oskarshamns- och Nynäshamnsterminalen är kontantfria, i terminalen i Visby är det möjligt att betala kontant.

Öppettider biljettkassa

Biljettkassorna i terminalerna är öppna i samband med färjornas avgångar. Aktuella öppettider hittar du på sidan Våra färjeterminaler.

Ladda din elbil

I samarbete med Mer har vi laddningsstationer för elbilar både vid terminalen i Nynäshamn och Oskarshamn. Laddstationerna är placerade vid färjeläget utanför fordonsinpasseringen till färjan. En laddning tar ca 15-30 minuter och kostar 5 kr/Kwh. För att ladda krävs ett laddkort.

Mer information finns på Mers hemsida.

Bagageregler

Du som reser utan fordon checkar in ditt bagage vid färjeterminalen.

  • Maxvikt per bagageenhet 25 kg. Inlämnat bagage skall vara väl förpackat i väska eller liknande och vara uppmärkt med namn och telefonnummer.
  • Endast handbagage får medtas till våra passagerarutrymmen ombord (gäller även kupéplats). Maxmått 40x50x30 cm. Reglerna för handbagage tillämpar vi på grund av säkerhetsskäl.
  • Om du reser med packning som innehåller till exempel flaskor med vätska, tänk på att packa extra varsamt inför att du ska checka in ditt bagage. Eventuella bagageskador som uppstår om en flaska skulle gå sönder ersätts ej.

Tack för att du följer våra bagageregler och hjälper oss i arbetet med att bibehålla säkerheten! 

Barnvagn ombord

Barnvagn tillåts i passagerarutrymmen ombord.

Ensamåkande barn

Barn som fyllt 13 år kan resa själva med Destination Gotland.

Yngre barn behöver resa med förälder eller ledsagare (ledsagare måste vara 15 år eller äldre) och dessa kan få rabatterat pris om de reser tillbaka med vändande färja.

För bokning och mer information, kontakta telefonbokningen på 0771-22 33 00.

Djur ombord

Ditt djur kan vistas i ditt personfordon under överresan. Möjlighet till tillsyn ges 1 gång under överresan. Uppge alltid vid incheckning om hund/katt medföljer.

Önskar du ha ditt djur med på passagerardäck behöver du boka djurplats:

  • SF1650 – Vilstol i Djursalongen.
  • SF1500 – vilstol i Djursalongen (del av Försalongen).
  • På SF1650 och SF1500 erbjuds även ett antal djurkupéer där hundar och katter är välkomna.

Sällskapsdjur får inte vistas i övriga salonger eller kupéer.

Stäng av billarmet under resan

Bilens larm kan aktiveras av vibrationer i fartyget, och larmljud är extremt obehagligt för djur som vistas på bildäck. Vi vill vädja till dig att stänga av billarmet under överresan. Vet du inte hur man stänger av larmet ber vi dig att läsa om detta i fordonsmanualen eller googla ditt bilmärke + stäng av billarm.

Det här gör Destination Gotland för att hjälpa resenärerna att stänga av sina billarm under överresorna:

  • Tre dagar innan resa skickas ett mejl ut med uppmaning att stänga av larmet under resan.
  • Under högsäsong skickas sms ut till bilburna resenärer med påminnelse om att stänga av larmen.
  • Hästtransporter placeras i största möjliga mån på däck 3.

Djurtransport – häst ombord

Transport av häst/ar i hästransport på bildäck tillåts på våra färjor SF1650 och SF1500.

Husvagnar/husbilar ombord

Gasol får endast medföras i fordon som är besiktigade och godkända för detta. Gasolanläggningens huvudventil skall vara avstängd. Behållaren skall vara lätt att komma åt. Luckan till behållarens förvaringsplats skall vara olåst och uppmärkt. Detta gäller under hela överfarten och inom våra terminalområden. TV-antenner och liknande kan i vissa fall vara nödvändiga att nedmontera.

A-traktor ombord

Personbil som är ombyggd och registrerad som A-traktor bokas som personbil.

Cykel/moped ombord

Passagerare som reser med cykel eller moped klass 2 bokar den som cykel/moped.

Passagerare som reser med 2-hjulig moped klass 1 (EU-moped) bokar den som motorcykel, medan moped klass 1 (EU-moped) 3-4 hjulig bokas som personbil.

Cyklar och mopeder hänvisas till inpasseringen för fordon. När det är dags att köra ombord ger personalen direktiv om var cyklarna/mopederna ska stå under överresan.

Motorcykel ombord

Det finns speciella platser för MC på bildäcken ombord. Spännband finns till varje plats (upphängda på väggen framför varje plats). Du kan även ta med egna för att vara säker på att de passar just din motorcykel. Motorcykeln bör alltid surras fast, oavsett väder.

Elcyklar/elsparkcyklar och elscootrar ombord

Resenärer som reser med elcykel /elsparkcyklel eller elscooter måste checka in fordonet, antingen som fordon eller som bagage. Vilken typ av elcykel, elsparkcykel eller elscooter det är, avgör om de måste checkas in som fordon eller som bagage. 

Elsparkcykel/elscooter >25 kg

Elsparkcykel/elscooter som väger 25 kg eller mer behöver checkas in som fordon. Dessa bokas som cykel.

Elsparkcykel/elscooter <25 kg

Elsparkcykel/elscooter som väger under 25 kg checkas in som bagage och behöver inte förbokas.

Elcykel/cykel

Elcyklar och cyklar behöver checkas in som fordon. Dessa bokas som cykel.

Resenärer med allergiska besvär

Har du allergiska besvär kan du kontakta oss för information om miljön ombord, till exempel vilket platsalternativ som passar bäst för dig. På SF1500 och SF1650 finns det allergikupéer. Det är inte tillåtet att använda parfym, äta nötter eller jordnötter i allergikupéerna. Vi rekommenderar våra gäster med allvarlig överkänslighet att använda dessa kupéer som bokas via telefonbokningen.

I restaurangtorget finns det alltid laktos- och glutenfritt alternativ på menyn. Våra medarbetare i restaurangtorget hjälper gärna till och kan rekommendera alternativ som passar. Vi har alltid glutenfritt matbröd och fikabröd.

Observera att vi tyvärr aldrig kan garantera en miljö fri från allergener. 

Passagerare med funktionsnedsättning

Ombordstigning

Vänligen uppge vid inpassering om du behöver särskild hjälp vid ombordstigning. Våra terminalvärdar i terminalen finns redo att assistera dig. Observera att avståndet från terminalens in- och utgångar till fartygen är upp till 500 meter.

På terminalen

I varje terminal finns en bemannad incheckningsdisk speciellt avsedd för äldre samt rörelse- och funktionshindrade passagerare, markerad med ISA-symbolen (den internationella rullstolssymbolen).

Passagerare som behöver assistans ombeds att infinna sig vid denna plats minst 60 minuter före fartygets avgång.

Kör du ombord kan du som rörelsehindrad be om att få en bilplats i närhet till hiss.

Finns behov av tillsyn/hjälp under hela överresan rekommenderar vi ledsagare som kan medfölja utan biljettkostnad. Biljetten bokas via telefonbokningen 0771-22 33 00.

Ombord

Ombord finns toaletter anpassade för rörelsehindrade. På SF1650 och SF1500 erbjuds också ett antal handikappanpassade hytter, som kan bokas direkt via vår onlinebokning.

Medhavd alkohol

Det är inte tillåtet att förtära egen medhavd alkohol ombord.

Farligt gods-klassificerade ämnen

Meddela om farligt gods medföres. På passagerarfartyg gäller begränsningar för transport av ämnen som klassificeras som farligt gods (t.ex. gas, sprängämnen, lättantändliga eller frätande vätskor). Servicefordon med svetsutrustning (gastuber) får ej medföras på turer/avgångar med passagerare. Farligt gods kan transporteras på vissa turer och skall bokas och transporteras enligt särskilda föreskrifter. För frågor om farligt gods kontakta vår fraktbokning tel 0498-201320.

Reservation för ändringar

Vi reserverar oss för eventuella ändringar av tider, priser, betalnings- och rabattvillkor som beslutas under turlistans giltighetstid.