Viktig information inför din resa

Här hittar du viktig information inför din färjeresa med oss. Välkommen ombord!

 

Klicka gärna här för att komma till vår sida där vi berättar om hur vi gemensamt tar ansvar för att skapa trygga transporter i tider då Covid-19 finns i samhället. 

Incheckning

Incheckning online
Nu kan du i lugn och ro checka in hemifrån via din dator eller mobil. Tre timmar innan båtens avgångstid skickas sms och mejl till den som har bokat resan. Följ instruktionerna, när du är klar får du ditt boardingkort via sms och mail. Du som reser till fots behöver detta för inpasseringen på terminalen. Välj att ha allt sparat i mobilen eller skriv ut ditt boardingkort innan resan. Är ni flera personer på samma bokning får du ett mail per incheckad person, så att du enkelt kan skicka vidare rätt boardingkort till rätt person! 

Incheckningsautomater
Du som inte väljer att checka in online hänvisas istället till våra incheckningsautomater på terminalen. Ange ditt bokningsnummer på skärmen och följ sedan några få enkla steg för att få ditt boardingkort. Det visar du sedan upp vid inpasseringen till båtarna (se info nedan).

Inpassering

Inpassering till färjorna öppnar senast 1 timme och 30 minuter före avgång och stänger 20 minuter före avgång.

Inpassering till fots
När du är incheckad via sms eller mail, enligt ovan, scannar du enkelt ditt boardingkort i inpasseringen för att komma till avgångshallen där du väntar tills det är dags att gå ombord.

Om du reser med små barn eller har barnvagn är ni välkomna till vår manuella disk där vi hjälper er personligen med att checka in.

Inpassering med bil
Reser du (och eventuellt ditt sällskap) i bil så kan du/ni dels checka in innan ni kommer till terminalen, dels göra det när ni kommer fram till inpasseringen. I samband med incheckning får ni boardingkort som kan efterfrågas ombord.

Vid inpassering med bil behöver samtliga resenärer i bilen visa sina boardingkort i biljettkontrollen. Alla vuxna ska kunna uppvisa giltig legitimation. 

Terminalområdet innanför inpasseringen är skyddsområde enligt ISPS (International Ship and Port facility Security code). 

Kontroller i samband med överfarten – för säkerhetens skull
Destination Gotland är skyldiga enligt Internationella regelverk och svensk lag att göra stickprovskontroller i hamnarna på resenärer, gods och fordon som lastas på våra fartyg.

Kontrollerna liknar de som genomförs på flygplatser men utförs här som stickprovskontroller. Det innebär att du inte behöver bli kontrollerad varje gång eller att samtliga blir det. I stället sker kontrollerna slumpvis på olika avgångar och på ett oregelbundet och oförutsägbart sätt.

Det är Securitas utbildade och förordnade Sjöfarts- och hamnskyddskontrollanter som utför kontrollerna på våra fartyg. De står under polismans ledning som också svarar för deras arbete.

Stickprovskontroller kan utföras manuellt, med teknisk apparatur eller med hundar. Vid kontroll säkerställs att inte vapen, sprängämnen, radioaktiva preparat eller andra tillhyggen införs som kan orsaka skada eller åverkan på fartyget.

Blir du slumpvis utvald för en kontroll kan du inte vägra att genomföra kontrollen om du ska åka med. Om du vägrar har kontrollanten rätt enligt lag samt våra bestämmelser och rutiner att avvisa dig från att åka med. Vi gör detta för din och allas vår säkerhet på våra fartyg.

Anslutningstrafik

Information om buss- och tåganslutningar  till våra färjor i Visby, Oskarshamn, Västervik och Nynäshamn läser du mer om här.

Fast serviceavgift vid biljettbokningar via telefon, e-post eller i biljettkassan

Vid bokningar via telefon, e-post eller i biljettkassan tillkommer en fast avgift på 70kr*.

*Folkbokförda på Gotland betalar en serviceavgift på 35 kr om biljettvärdet understiger 300 kr.

Kontantfria kassor i Oskarshamn och Nynäshamn

Biljettkassorna i Oskarshamns- och Nynäshamnsterminalen är kontantfria, i terminalen i Visby är det möjligt att betala kontant.

Öppettider biljettkassa

Biljettkassorna i terminalerna är öppna i samband med färjornas avgångar. Aktuella öppettider hittar du på sidan Våra färjeterminaler.

Ladda din elbil

I samarbete med CLEVER Sverige har vi laddningsstationer för elbilar både vid terminalen i Nynäshamn och Oskarshamn. En laddning tar 15-30 minuter och kostar 5 kr/kWh. I både Nynäshamn och Oskarshamn är laddstationerna placerade vid färjeläget utanför inpasseringen. Obs! Du behöver ett laddkort för att kunna ladda bilen. Läs mer på CLEVERs hemsida, där hittar du även information om övriga laddplatser runt om i landet.

Bagage

Du som reser utan fordon checkar in ditt bagage vid färjeterminalen. Maxvikt per bagageenhet 25 kg. Inlämnat bagage skall vara väl förpackat i väska eller liknande och vara uppmärkt med namn och telefonnummer. Handbagage, med maxmått 40x50x30 cm, är tillåtet i passagerarutrymmena.

Barnvagn ombord

SF1500/SF1650 (stora färjorna): Barnvagn tillåts i passagerarutrymmen ombord.
SF700 (mindre färjorna): Barnvagn tillåts ej vid vilstolarna på grund av säkerhetsskäl. Kontakta besättningen så visar de var du ställer din barnvagn under överresan.

Ensamåkande barn

Vänligen observera att denna nannytjänst inte är tillgänglig just nu på grund av Corona.

Barn som är fyllda 13 år får resa utan vuxet sällskap. Med vår nannytjänst kan barn 7-12 år resa utan sällskap på utvalda avgångar mellan Nynäshamn och Visby. Nannytjänsten innebär att det finns erfaren personal som tar hand om barnet under hela överfarten, med basplacering i en av båtens kupéer. Där kommer det att finnas leksaker och pysselgrejer för barnet att sysselsätta sig med under resan. Nannytjänsten bokas mot förfrågan på telefon 0498-201885. Pris 750 kr plus biljettkostnad. (Nannytjänsten är ej tillgänglig under vecka 29 och 30.)

Blankett för ensamåkande barn behöver fyllas i och tas med till incheckning.

I de fall där förälder/ledsagare istället vill medfölja på resan i syfte att endast ledsaga ger vi ett rabatterat pris om man åker t/r med vändande båt. För bokning och mer information, kontakta telefonbokningen på 0771-22 33 00.

Djur ombord

Ditt djur kan vistas i ditt personfordon under överresan. Möjlighet till tillsyn ges 1 gång under överresan. Uppge alltid vid incheckning om hund/katt medföljer.

Önskar du ha ditt djur med på passagerardäck ska du boka djurplats:
SF1650 – Vilstol i Djursalongen, SF1500 – vilstol i Djursalongen (del av Försalongen), SF700 – vilstol i djuravdelningen. På SF1500 och SF1650 finns också ett begränsat antal djurkupéer där hund/katt får vistas. Djurkupé bokas via telefonbokning. Sällskapsdjur får inte vistas i övriga salonger eller kupéer.

Länsstyrelsens allmänna information om djurtransport

Stäng av billarmet under resan!

Bilens larm kan aktiveras av vibrationer i fartyget, och larmljud är extremt obehagligt för djur som vistas på bildäck. Vi vill vädja till dig att stänga av billarmet under överresan. Vet du inte hur man stänger av larmet ber vi dig att läsa om detta i fordonsmanualen eller googla ditt bilmärke + stäng av billarm.

Det här gör Destination Gotland för att hjälpa resenärerna att stänga av sina billarm under överresorna:

  • Tre dagar innan resa skickas ett "inför resan-mail" ut med uppmaning att stänga av larmet under resan.
  • Under lågsäsong skickas sms ut till bilburna resenärer med påminnelse om att stänga av larmen.
  • Hästtransporter placeras i största möjliga mån på däck 3.

Djurtransport – häst ombord

Transport av häst/ar i hästransport på bildäck tillåts endast på våra stora färjor (SF1500/SF1650).

Husvagnar/husbilar

Gasol får endast medföras i fordon som är besiktigade och godkända för detta. Gasolanläggningens huvudventil skall vara avstängd. Behållaren skall vara lätt att komma åt. Luckan till behållarens förvaringsplats skall vara olåst och uppmärkt. Detta gäller under hela överfarten och inom våra terminalområden. TV-antenner och liknande kan i vissa fall vara nödvändiga att nedmontera.

Cykel/moped

Passagerare som reser med cykel eller moped bokar det som fordon till en kostnad av 50 kronor och hänvisas till inpasseringen för fordon. När det är dags att köra ombord ger personalen direktiv om var cyklarna/mopederna ska stå under överresan.

Motorcykel ombord

Det finns speciella platser för MC på bildäcken ombord. Spännband finns till varje plats (upphängda på väggen framför varje plats). Du kan även ta med egna för att vara säker på att de passar just din motorcykel. Motorcykeln bör alltid surras fast, oavsett väder.

Elcyklar/elsparkcyklar och elscootrar ombord

Resenärer som reser med elcykel /elsparkcyklel eller elscooter måste checka in fordonet, antingen som fordon eller som bagage. Vilken typ av elcyckel, elsparkcykel eller elscooter det är, avgör om de måste checkas in som fordon eller som bagage. Checkas de in som fordon så är det till samma pris som cykel/moped, 50 kronor och då måste de även surras fast. 

Liten

De minsta går att checka in som bagage om de går att vika ihop och inte väger mer än 25 kilo.

Mellan

De mellanstora kan gå att checka in som bagage om de går att vika ihop och inte väger mer än 25 kilo. Väger de mer eller inte kan vikas ihop checkas de in som fordon.

Stor

De stora måste alltid checkas in som fordon.

Resenärer med allergiska besvär

Har du allergiska besvär kan du kontakta oss för information om miljön ombord, till exempel vilket platsalternativ som passar bäst för dig. På SF1500 och SF1650 finns det allergikupéer. Det är inte tillåtet att använda parfym, äta nötter eller jordnötter i allergikupéerna. Vi rekommenderar våra gäster med allvarlig överkänslighet att använda dessa kupéer som bokas via telefonbokningen.

I restaurangtorget finns det alltid laktos- och glutenfritt alternativ på menyn. Våra medarbetare i restaurangtorget hjälper gärna till och kan rekommendera alternativ som passar. Vi har alltid glutenfritt matbröd och fikabröd.

Observera att vi tyvärr aldrig kan garantera en miljö fri från allergener. 

Resenärer med funktionshinder

Uppge vid inpassering om du behöver särskild hjälp i samband med ombordstigning. I terminalen finns terminalvärdar som hjälper dig. Kör du ombord kan du som rörelsehindrad be om att få en bilplats i närhet till hiss. Läs mer här...

Finns behov av tillsyn/hjälp under hela överresan rekommenderar vi ledsagare som kan medfölja utan biljettkostnad. Biljetten bokas via telefonbokningen 0771-22 33 00. 

Ombord finns toaletter anpassade för rörelsehindrade. På SF1500 och SF1650 finns ett begränsat antal handikappanpassade hytter som bokas via telefonbokningen. Uppge alltid eventuella funktionshinder vid bokning. Vill du veta mer om hur våra fartyg ser ut finns en översiktsplan på sidan fartygsfakta.

För information om EU:s Förordning om Passagerares rättigheter, klicka här.

Medhavd alkohol

Det är inte tillåtet att förtära egen medhavd alkohol ombord.

Farligt gods-klassificerade ämnen

Meddela om farligt gods medföres. På passagerarfartyg gäller begränsningar för transport av ämnen som klassificeras som farligt gods (t.ex. gas, sprängämnen, lättantändliga eller frätande vätskor). Servicefordon med svetsutrustning (gastuber) får ej medföras på turer/avgångar med passagerare. Farligt gods kan transporteras på vissa turer och skall bokas och transporteras enligt särskilda föreskrifter. För frågor om farligt gods kontakta vår fraktbokning tel 0498-201320.

Reservation för ändringar

Vi reserverar oss för eventuella ändringar av tider, priser, betalnings- och rabattvillkor som beslutas under turlistans giltighetstid.