Hållbarhet och miljö

Vi arbetar ständigt för att göra resan mellan Gotland och fastlandet mer hållbar. Målet är att kunna erbjuda en fossilfri överfart senast år 2045. Resan dit kommer att kräva fler smarta val och investeringar i ny teknik och vi har redan kommit en bit på vägen. Här kan du läsa mer om våra initiativ och satsningar som minskar utsläppen.

Destination Gotlands hållbarhetsarbete 2020

Att kunna resa hållbart till och från Gotland är en förutsättning för att det ska gå att bo på, besöka eller arbeta på vår ö. Lär dig mer om vårt hållbarhetsarbete ombord och iland.

Läs om våra satsningar

Färdplan för en klimatneutral Gotlandstrafik

För att säkerställa att vi blir klimatneutrala senast 2045 har vi tagit fram en klimatfärdplan.

Läs vår klimatfärdplan

Vårt arbete för en hållbar Gotlandsresa