Info gällande covid-19

Uppdaterad 2021-12-22

Med anledning av en ökad smittspridning av covid-19 har regeringen presenterat nya rekommendationer, bland annat rekommenderas resenärer att bära munskydd vid trängsel eller när det inte går att hålla avstånd. Under vissa dagar och avgångar vet vi att det är många som reser med oss och på dessa turer kan det vara svårare att säkerställa avstånd till andra resenärer. Därför rekommenderar vi munskydd under överresan.

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om hur coronaviruset påverkar resande med färja till och från Gotland. Vi följer myndigheternas anvisningar noga med anledning av covid-19 och ber alla våra resenärer att hålla sig uppdaterade om det lokala läget genom att besöka Region Gotlands webbplats. Sidan uppdateras löpande och vi ber alla resenärer att hålla sig informerade. 

Att resa med Destination Gotland

Färjetrafiken till Gotland utgör en viktig och kritisk funktion för hela samhället och Destination Gotland har i uppdrag att upprätthålla trafiken för att kunna försörja Gotland med varor och passagerare, samtidigt har vi alla ett ansvar att minimera risk för smittspridning i samhället. De beslut som regeringen fattat och de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten utfärdat för att minimera spridning av covid-19 kommer därmed att påverka resandet till Gotland.

Covidbevis – vad gäller?

Destination Gotlands fartyg omfattas inte av de nya restriktionerna om att man måste visa covidbevis i samband med resa. Däremot är det viktigt att alla som reser inte har symtom, håller avstånd till andra och följer anvisningarna ombord.

Munskydd

Med anledning av en ökad smittspridning av covid-19 har regeringen presenterat nya rekommendationer, bland annat rekommenderas resenärer att bära munskydd vid trängsel eller när det inte går att hålla avstånd. Under vissa dagar och avgångar vet vi att det är många som reser med oss och på dessa turer kan det vara svårare att säkerställa avstånd till andra resenärer. Därför rekommenderar vi munskydd under överfarten.

Bokningsvillkor

Det är ordinarie bokningsvillkor som gäller för samtliga biljetter. Klicka här för att läsa mer om vad som gäller vid avbokning i samband med sjukdom. 

Våra anpassningar ombord

• Handsprit finns tillgängligt vid försäljningsställen och på fartygets toaletter.
• Kupénycklar placerade i kupédörrarna.
• Stegvis nedstigning till bildäck.
• Plexiglas vid våra försäljningsställen.
• Resevärdar på utvalda turer.
• Begränsat antalet bord i fartygets restaurang för att skapa större ytor ombord.
• Begränsat antalet gäster som får vistas i fartygets butiker samtidigt.
• Information om förebyggande åtgärder mot smittspridning.

Vill du veta mer om vad vi gör ombord för att skapa en trygg och säker resa? Klicka här för att se en film och läsa mer om vårt arbete för att skapa trygga transporter. 

Inför avresa Ombord på fartyget Bokning 

Allmänna rekommendationer

Folkhälsomyndighetens råd för att skydda dig och andra

• Stanna hemma om du är sjuk eller känner lindriga symtom som halsont, hosta eller snuva.
• Stanna hemma minst 48 timmar efter att du blivit frisk.
• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder.
• Använd handsprit när möjlighet till handtvätt inte finns.
• Undvik nära kontakt med sjuka människor.
• Undvik att röra vid ögon, näsa eller mun.
• Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
• Tänk på att inte besöka äldre om du är sjuk eller har sjukdomssymtom.

Inför avresa

Kan jag resa till och från Gotland med tanke på covid-19?

Ja, vi har dagliga resor mellan Gotland och fastlandet. Vi har infört nya rutiner och åtgärder för att minska risken för smittspridning och vi arbetar aktivt för att säkerställa att våra resenärer håller avstånd mm. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppmanar även våra resenärer att göra detsamma. Samtliga resenärer behöver bekräfta att de inte har covid-19-relaterade symtom i samband med incheckningen.

Vad händer om man som besökare får covid-19-relaterade symptom på Gotland?

Skulle du som besökare få symptom när du befinner dig på ön måste du vara medveten om att det kan finnas begränsat med resurser. Det är därför viktigt att tänka på att man skall kunna ta hand om sig själv, och eventuellt kunna isolera sig, om man skulle insjukna på ön. 

Kan fartygen hamna i karantän?

Våra resor är korta, runt tre och en halv timme, det gör att karantän inte är nödvändigt. Misstänkt coronasmittade isoleras fram till ankomst och eventuella coronatester utförs av sjukvårdsinstanserna i land.

Serveras det fortfarande mat ombord?

Ja, det serveras fortfarande mat. Vi har information vid våra försäljningsställen och markeringar i golvet som påminner om att hålla avstånd till varandra. Smörgåsar etc. är inpackade, tillbehör som lingonsylt serveras direkt av personalen som även delar ut besticken. 

Sker det någon screening av resenärer i hamnen?

Vi följer myndigheters rekommendationer och i dagsläget sker det ingen screening av resenärer i hamnen.

Var hittar jag senaste information kring min resa?

Läs aktuell trafikinformation här.

Har ni möjlighet att transportera sjuka människor?

Efter att vi uppvisat rutiner om hur utrymning skall skötas vid eventuella nödsituationer har vi, i samrådan med myndigheter, möjliggjort att under rådande pandemi på avlysta turer transportera sjuktransporter på bildäck under överfart. Detta gäller specifika sjuktransporter på avlysta turer, vi kommer alltså inte under normala turer låta passagerare sitta kvar på bildäck under överfart. Detta är enligt gällande regelverk. Vi har tagit fram detta för att kunna bistå Region Gotland om behovet skulle uppstå.

Hur påverkas den anslutande busstransfern mellan Stockholm och Nynäshamn?

Vi samarbetar med företaget Merresor (som tidigare hette Båtbussarna) som ansvarar för busstrafiken mellan hamnen i Nynäshamn och Stockholm. De har infört flera åtgärder för att minska risk för smittspridning ombord.
Mer information finns på deras hemsida: merresor.se

Ombord på fartyget

Vad gör ni för att resenärer inte ska bli smittade eller sprida smitta ombord?

Vi följer Folkhälsomyndighetens råd, därtill har vi information ombord och på samtliga offentliga toaletter finns handsprit (det gäller även våra personalutrymmen). 

För både resenärers och personalens säkerhet rekommenderar vi att alla resenärer checkar in via mobil för att få boardingkort. När resenärer med fordon anger sitt registreringsnummer vid bokningstillfället kan våra kameror fånga upp bokningen och därmed minskar vi antalet kontaktytor även i bilincheckningen.

Resenärer som går ombord via terminalen bör använda sin egen mobil för att checka in. Då minskar kontaktytorna med biljettkiosker och incheckningsdisk. Vi rekommenderar alla passagerare att hålla avstånd till sina medresenärer ombord och under incheckning.

Vilka åtgärder rörande städning ombord har införts?

Förutom den vanliga städningen som alltid utförs har vi i samråd med expertis inom sjukvården uppdaterat städrutinerna. Vi rengör mer frekvent och noga de ytor som människor kommer i kontakt med, exempelvis räcken, kortterminaler och handtag.

Kan jag påverka hur jag sitter ombord?

För den som önskar att ha särskilt eget utrymme går det bra att boka våra hytter. Du som resenär är alltid välkommen att kontakta vår personal i informationen för att byta i mån av plats.

Hur fungerar det med kupé ombord?

I dagsläget kan du bara boka hela kupén för dig själv och ingen utomstående kan boka plats i samma kupé. Detta för att minska risken för smittspridning och hjälpa dig att hålla avstånd ombord. En annan åtgärd är att nyckeln till din bokade kupé sitter på förhand i låset för att undvika köbildning vid hyttnyckelautomaten. 

Är det möjligt för mig att sitta kvar i bilen under överresan?

På grund av säkerhetsskäl kan vi inte tillåta dig som resenär att sitta kvar i bilen under överresorna.  

Hur gör vi om någon blir sjuk ombord?

Som alltid finns personal med god sjukvårdskunskap ombord under överresorna, vi har rutiner och utrustad sjukhytt om sjukdomsfall skulle inträffa under en resa.

Måste man använda munskydd eller mask ombord?

Med anledning av en ökad smittspridning av covid-19 har regeringen presenterat nya rekommendationer, bland annat rekommenderas resenärer att bära munskydd vid trängsel eller när det inte går att hålla avstånd. Under vissa dagar och avgångar vet vi att det är många som reser med oss och på dessa turer kan det vara svårare att säkerställa avstånd till andra resenärer. Därför rekommenderar vi munskydd under överfarten.

Kan man smittas via ventilationssystemet ombord?

Enligt Folkhälsomyndigheten är viruset primärt en droppinfektion som sprider sig när den insjuknade hostar eller nyser. Viruset kan också överföras via direktkontakt.