Viktig information gällande det nya coronaviruset och covid-19. Uppdaterad 2 juni 2020. Läs mer här →

Vi följer myndigheternas anvisningar noga med anledning av covid-19 och vi reserverar oss för att vi med kort varsel kan komma att ändra vår turlista.

Viktig information gällande det nya coronaviruset och covid-19. Uppdaterad 2 juni 2020. Läs mer här →

Vi följer myndigheternas anvisningar noga med anledning av covid-19 och vi reserverar oss för att vi med kort varsel kan komma att ändra vår turlista.

Information om det nya coronaviruset och covid-19

Sidan uppdaterades senast 2020-06-02

Vi har nedan samlat vanliga frågor om hur coronaviruset påverkar resande med färja till och från Gotland. Sidan uppdateras löpande och vi ber alla resenärer att hålla sig informerade.

Färjetrafiken till Gotland utgör en viktig och kritisk funktion för hela samhället och Destination Gotland har i uppdrag att upprätthålla trafiken för att kunna försörja Gotland med varor och passagerare, samtidigt har vi alla ett ansvar att minimera risk för smittspridning i samhället. Sjukvårdens kapacitet på Gotland är mycket begränsad, och Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla att avstå från onödiga resor. De beslut som regeringen fattat och de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten utfärdat för att minimera spridning av det nya coronaviruset och covid-19 kommer därmed att påverka resandet till Gotland.

Vi följer myndigheternas anvisningar noga med anledning av covid-19, och vi reserverar oss för att vi med kort varsel kan komma att ändra vår turlista

 

Allmänt

Folkhälsomyndighetens råd för att skydda dig och andra

• Stanna hemma om du är sjuk eller känner lindriga symtom som halsont, hosta eller snuva.
• Stanna hemma minst 48 timmar efter att du blivit frisk.
• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder.
• Använd handsprit när möjlighet till handtvätt inte finns.
• Undvik nära kontakt med sjuka människor.
• Undvik att röra vid ögon, näsa eller mun.
• Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
• Tänk på att inte besöka äldre om du är sjuk eller har sjukdomssymtom

Inför avresa

Kan jag resa till och från Gotland med tanke på det nya coronaviruset covid-19?

Ja, vi har dagliga resor mellan Gotland och fastlandet. Vi har infört nya rutiner och åtgärder för att minska risken för smittspridning och vi arbetar aktivt för att säkerställa att våra resenärer hålla avstånd mm. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppmanar även våra resenärer att göra detsamma. Samtliga resenärer behöver bekräfta att de inte har covid-19-relaterade symtom i samband med incheckningen.

Hur går det till rent praktiskt när resenärer ska bekräfta att de inte har covid-19-relaterade symtom vid incheckning?

De resenärer som checkar in digitalt får bekräfta det i samband med att de mottar boardingkorten. För övriga ställs en personlig fråga till de som fysiskt checkar in. Det behövs inget läkarintyg eller liknande, resenärerna behöver själva ta ansvar och svara sanningsenligt.

Vad gör ni för att minska resenärer ombord på fartygen?

Antalet bokningsbara sittplatser ombord begränsas för att säkerställa större avstånd mellan passagerare. Mindre än hälften av passagerarkapaciteten kommer att vara tillgänglig på samtliga avgångar för att minimera smittorisk för personal och passagerare.

Vi fortsätter med vår bastrafik, vilket de flesta dagar innebär två dagliga avgångar till och från Nynäshamn och en daglig avgång till och från Oskarshamn, med ordinarie avgångs- och ankomsttider.

Hur säkerställer ni långsiktig trafik?

Genom att gå ner till bastrafik säkrar vi långsiktigt vår viktigaste resurs, våra medarbetare som är helt nödvändiga för att kunna upprätthålla Gotlands försörjning under hela den krisperiod vi just nu befinner oss i.

Kan fartygen hamna i karantän?

Våra resor är korta, runt tre och en halv timme, det gör att karantän inte är nödvändigt. Misstänkt coronasmittade isoleras fram till ankomst och eventuella coronatester utförs av sjukvårdsinstanserna i land.

Serveras det fortfarande mat ombord?

Ja, det serveras fortfarande mat ombord men vi stänger av vissa bord för att minimera trängsel vid bord i restaurangen. Vi har också information vid våra försäljningsställen och markeringar i golvet som påminner om att hålla avstånd till varandra.

Sker det någon screening av resenärer i hamnen?

Vi följer myndigheters rekommendationer och i dagsläget sker det ingen screening av resenärer i hamnen.

Var hittar jag senaste information kring min resa?

På sidan för aktuell trafikinformation, klicka här för att läsa.

Har ni möjlighet att transportera sjuka människor?

I början av maj har vi fått tillstånd från myndigheter, efter vi uppvisat rutiner hur utrymning skall skötas vi eventuella nödsituationer, att under rådande Coronapandemi på avlysta turer transportera sjuktransporter på bildäck under överfart. 

Detta tillstånd gäller alltså enbart avlysta sjuktransporter, vi kommer alltså inte under normala turer låta passagerare sitta kvar på bildäck under överfart. Detta är enligt gällande regelverk.

Vi har tagit fram detta för att kunna bistå Regionen om behovet skulle uppstå.

Ombord på fartyget

Vad gör ni för att resenärer inte ska bli smittade eller sprida smitta ombord?

Vi följer Folkhälsomyndighetens råd, därtill har vi information ombord och på samtliga offentliga toaletter finns handsprit (det gäller även våra personalutrymmen). Vi har också ändrat våra rutiner kring hantering av mat och servering i matsalen.

För både resenärers och personalens säkerhet rekommenderar vi att alla resenärer checkar in via mobil för att få boardingkort. När resenärer med fordon anger sitt registreringsnummer vid bokningstillfället minskas antalet kontaktytor.

Resenärer som går ombord via terminalen bör använda sin egen mobil för att checka in. Då minskar kontaktytorna med biljettkiosker och incheckningsdisk.
Vi rekommenderar alla passagerare att hålla avstånd till sina medresenärer ombord och under incheckning.

Vilka åtgärder rörande städning ombord har införts?

Förutom den vanliga städningen som alltid utförs har vi i samråd med expertis inom sjukvården uppdaterat städrutinerna. Vi rengör mer frekvent och noga de ytor som människor kommer i kontakt med, exempelvis räcken, kortterminaler och handtag.

Kan jag påverka hur jag sitter ombord?

Vi försöker placera alla som reser i samma sällskap bredvid varandra och varje sällskap skilt från andra sällskap inom samma salong. Flera salonger är öppna under resorna och det är möjligt att ändra sittplats eller köpa till annat sittalternativ i informationsdisken ombord efter avgång.

Hur fungerar det med kupé ombord?

I dagsläget kan du bara boka hela kupén för dig själv och ingen utomstående kan boka plats i samma kupé. Är du/ditt resesällskap färre än fyra personer så betalas ett reducerat pris för de kvarvarande platserna i kupén.

Är det möjligt för mig att sitta kvar i bilen under överresan?

På grund av säkerhetsskäl kan vi inte tillåta dig som resenär att sitta kvar i bilen under överresorna.  

Hur gör vi om någon blir sjuk ombord?

Som alltid finns personal med god sjukvårdskunskap ombord under överresorna, vi har rutiner och utrustad sjukhytt om sjukdomsfall skulle inträffa under en resa.

Får man använda munskydd eller mask ombord?

Ja, det får man.

Kan man smittas via ventilationssystemet ombord?

Enligt Folkhälsomyndigheten är viruset primärt en droppinfektion som sprider sig när den insjuknade hostar eller nyser. Viruset kan också överföras via direktkontakt.

Bokning

Vågar man boka en resa eller är det risk för att den blir inställd?

Vi följer utvecklingen av smittspridning och dess effekter. Vi kan inte utesluta att det blir förändringar i turlistan.

Kan jag boka om en resa?

För resor till och med 13 juni 2020 erbjuder vi fri ombokning för alla biljetter, även minibiljett (gäller ej paketresor). För om- och avbokning, ring direkt på 0771-22 33 00. För övriga frågor går det bra att ringa samma nummer eller skicka ett e-post till bokningen@destinationgotland.se.

Tillfälliga villkor för resor till och med 13 juni 2020

• Fri ombokning om du väljer att flytta fram din resa.
• Fri avbokning om du väljer att avstå din resa helt.
• Avser biljettyperna mini och flex.

Vad gäller för resor 14 juni 2020 och framåt?

För resor under denna period gäller våra ordinarie bokningsvillkor.

Vad gäller för pendlarkort, reskort och rabattkort?

För att få hjälp gällande olika sorters kort ber vi dig kontakta vår kundservice.

E-post: kundservice@destinationgotland.se
Telefon: 0498-201885

Vad gäller vid bokning av paketresa?

Då gäller ordinarie om- och avbokningsregler, villkoren hittar du genom att klicka här.

E-post: paketbokning@gotlandpromotion.se
Telefon: 0771-22 33 00