Vi följer myndigheternas anvisningar noga med anledning av covid-19.
Viktig information gällande covid-19, läs här (uppdaterad 10 september 2020)

Vi följer myndigheternas anvisningar noga med anledning av covid-19.
Viktig information gällande covid-19, läs här (uppdaterad 10 september 2020)

Aktuell information om det nya coronaviruset och covid-19

Uppdaterad 2020-09-22

Folkhälsomyndigheten har hävt den avrådan från icke nödvändiga resor som gällt under covid-19-pandemin, från den 13 juni 2020. Det innebär att rekommendationer som att stanna hemma vid minsta symtom och att hålla avstånd till andra blir än viktigare, och andra insatser som krävs för att hålla smittspridning nere. Vi har nedan samlat vanliga frågor och svar om hur coronaviruset påverkar resande med färja till och från Gotland. Sidan uppdateras löpande och vi ber alla resenärer att hålla sig informerade. Vill du veta mer om vad vi gör ombord för att skapa en trygg och säker resa? Klicka här för att se en film och läsa mer om vårt arbete för att skapa trygga transporter.

Färjetrafiken till Gotland utgör en viktig och kritisk funktion för hela samhället och Destination Gotland har i uppdrag att upprätthålla trafiken för att kunna försörja Gotland med varor och passagerare, samtidigt har vi alla ett ansvar att minimera risk för smittspridning i samhället. De beslut som regeringen fattat och de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten utfärdat för att minimera spridning av det nya coronaviruset och covid-19 kommer därmed att påverka resandet till Gotland.

Vi följer myndigheternas anvisningar noga med anledning av covid-19, och vi reserverar oss för att vi med kort varsel kan komma att ändra vår turlista.

 

 


Allmänna rekommendationer

Folkhälsomyndighetens råd för att skydda dig och andra

• Stanna hemma om du är sjuk eller känner lindriga symtom som halsont, hosta eller snuva.
• Stanna hemma minst 48 timmar efter att du blivit frisk.
• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder.
• Använd handsprit när möjlighet till handtvätt inte finns.
• Undvik nära kontakt med sjuka människor.
• Undvik att röra vid ögon, näsa eller mun.
• Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
• Tänk på att inte besöka äldre om du är sjuk eller har sjukdomssymtom.

Inför avresa

Kan jag resa till och från Gotland med tanke på det nya coronaviruset och covid-19?

Ja, vi har dagliga resor mellan Gotland och fastlandet. Vi har infört nya rutiner och åtgärder för att minska risken för smittspridning och vi arbetar aktivt för att säkerställa att våra resenärer hålla avstånd mm. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppmanar även våra resenärer att göra detsamma. Samtliga resenärer behöver bekräfta att de inte har covid-19-relaterade symtom i samband med incheckningen.

Har ni ett maxantal på 50 personer på era fartyg?

Regeringens beslut om att begränsa antalet deltagare vid sammankomster och tillställningar gäller inte allmänna färdmedel. Vi har däremot valt att begränsa antalet platser ombord på fartygen för att minska risken för trängsel ombord. Det är också viktigt att alla resenärer tar sitt eget ansvar och håller avstånd till andra resenärer och till vår personal.

Vad gör ni för att minska antalet resenärer ombord på fartygen?

Antalet bokningsbara sittplatser ombord begränsas för att säkerställa större avstånd mellan passagerare. Det kommer alltid finnas en tom plats/gång mellan varje resesällskap ombord för att minska risken för smittspridning. De resenärer som bokat ekonomiplats på våra SF1500-fartyg får numera angiven sittplats vid ett bordsnummer.

Hur går det till rent praktiskt när resenärer ska bekräfta att de inte har covid-19-relaterade symtom vid incheckning?

De resenärer som checkar in digitalt får bekräfta det i samband med att de mottar boardingkorten. För övriga ställs en personlig fråga till de som fysiskt checkar in. Det behövs inget läkarintyg eller liknande, resenärerna behöver själva ta ansvar och svara sanningsenligt.

Vad händer om man som besökare får covid-19-relaterade symptom på Gotland?

Skulle du som besökare få symptom när du befinner dig på ön måste du vara medveten om att det kan finnas begränsat med resurser. Det är därför viktigt att tänka på att man skall kunna ta hand om sig själv, och eventuellt kunna isolera sig, om man skulle insjukna på ön. 

Kan fartygen hamna i karantän?

Våra resor är korta, runt tre och en halv timme, det gör att karantän inte är nödvändigt. Misstänkt coronasmittade isoleras fram till ankomst och eventuella coronatester utförs av sjukvårdsinstanserna i land.

Serveras det fortfarande mat ombord?

Ja, det serveras fortfarande mat ombord men vi stänger av vissa bord för att minimera trängsel vid bord i restaurangen. Vi har också information vid våra försäljningsställen och markeringar i golvet som påminner om att hålla avstånd till varandra. Smörgåsar etc. är inpackade, tillbehör som lingonsylt serveras direkt av personalen som även delar ut besticken. 

Sker det någon screening av resenärer i hamnen?

Vi följer myndigheters rekommendationer och i dagsläget sker det ingen screening av resenärer i hamnen.

Var hittar jag senaste information kring min resa?

Läs aktuell trafikinformation här.

Har ni möjlighet att transportera sjuka människor?

Efter att vi uppvisat rutiner om hur utrymning skall skötas vid eventuella nödsituationer har vi, i samrådan med myndigheter, möjliggjort att under rådande pandemi på avlysta turer transportera sjuktransporter på bildäck under överfart. Detta gäller specifika sjuktransporter på avlysta turer, vi kommer alltså inte under normala turer låta passagerare sitta kvar på bildäck under överfart. Detta är enligt gällande regelverk. Vi har tagit fram detta för att kunna bistå Region Gotland om behovet skulle uppstå.

Ombord på fartyget

Vad gör ni för att resenärer inte ska bli smittade eller sprida smitta ombord?

Vi följer Folkhälsomyndighetens råd, därtill har vi information ombord och på samtliga offentliga toaletter finns handsprit (det gäller även våra personalutrymmen). Vi har också ändrat våra rutiner kring hantering av mat och servering i matsalen.

För både resenärers och personalens säkerhet rekommenderar vi att alla resenärer checkar in via mobil för att få boardingkort. När resenärer med fordon anger sitt registreringsnummer vid bokningstillfället minskas antalet kontaktytor.

Resenärer som går ombord via terminalen bör använda sin egen mobil för att checka in. Då minskar kontaktytorna med biljettkiosker och incheckningsdisk. Vi rekommenderar alla passagerare att hålla avstånd till sina medresenärer ombord och under incheckning.

Vilka åtgärder rörande städning ombord har införts?

Förutom den vanliga städningen som alltid utförs har vi i samråd med expertis inom sjukvården uppdaterat städrutinerna. Vi rengör mer frekvent och noga de ytor som människor kommer i kontakt med, exempelvis räcken, kortterminaler och handtag.

Kan jag påverka hur jag sitter ombord?

Vi försöker placera alla som reser i samma sällskap bredvid varandra och vi ser alltid till att ha en ledig plats/gång bredvid varje sällskap. Flera salonger är öppna under resorna och det är möjligt att ändra sittplats eller köpa till annat sittalternativ i informationsdisken ombord efter avgång.

Hur fungerar det med kupé ombord?

I dagsläget kan du bara boka hela kupén för dig själv och ingen utomstående kan boka plats i samma kupé. Detta för att minska risken för smittspridning och hjälpa dig att hålla avstånd ombord. En annan åtgärd är att nyckeln till din bokade kupé sitter på förhand i låset för att undvika köbildning vid hyttnyckelautomaten. 

Är det möjligt för mig att sitta kvar i bilen under överresan?

På grund av säkerhetsskäl kan vi inte tillåta dig som resenär att sitta kvar i bilen under överresorna.  

Hur gör vi om någon blir sjuk ombord?

Som alltid finns personal med god sjukvårdskunskap ombord under överresorna, vi har rutiner och utrustad sjukhytt om sjukdomsfall skulle inträffa under en resa.

Får man använda munskydd eller mask ombord?

Ja, det får man.

Kan man smittas via ventilationssystemet ombord?

Enligt Folkhälsomyndigheten är viruset primärt en droppinfektion som sprider sig när den insjuknade hostar eller nyser. Viruset kan också överföras via direktkontakt.

Bokning

Vågar man boka en resa eller är det risk för att den blir inställd?

Vi följer utvecklingen av smittspridning och dess effekter. Vi kan inte utesluta att det blir förändringar i turlistan.

Vad gäller för resor 13 juni 2020 och framåt?

Särskilda villkor 13 juni – 31 december 2020. Extra trygghetsskydd för biljettypen flexi. Vi har förlängt betalningsvillkoren för biljettypen flexi. Det innebär att du behöver betala din färjeresa senast 7 dagar före avresa. Ordinarie villkor är 28 dagar före avresa.

För biljettypen mini gäller våra ordinarie bokningsvillkor, läs här.

Vad gäller för pendlarkort, reskort och rabattkort?

För att få hjälp gällande olika sorters kort ber vi dig kontakta vår kundservice.

E-post: kundservice@destinationgotland.se
Telefon: 0498-201885

Vad gäller vid bokning av paketresa?

Då gäller våra ordinarie bokningsvillkor, läs här.

E-post: paketbokning@gotlandpromotion.se
Telefon: 0771-22 33 00