Destination Gotland AB

Destination Gotland är ett helägt dotterbolag till Rederi AB Gotland. På uppdrag av svenska staten bedriver vi färjetrafiken mellan Visby, Nynäshamn och Oskarshamn. Nuvarande avtal med Trafikverket gäller fram till 31 januari 2027.

Destination Gotland AB bedriver ett av Europas modernaste trafiksystem till sjöss. Flottan består av fyra snabbgående fartyg, varav två fartyg som drivs med flytande naturgas (LNG) och biogas (LBG). Under 2019 transporterade vi cirka 1,82 miljoner passagerare, 572 000 personbilar och 838 000 längdmeter gods. Under sommarsäsongen kör vi upp till 21 turer per dygn. Destination Gotland har ca 400 årsanställda och huvudkontoret i Visby. Vi ställer höga krav på oss själva när det gäller den tjänst och service vi levererar i vår verksamhet.

Destination Gotland har ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001 och vi arbetar aktivt för att reducera fartygens miljöpåverkan. SF1500-fartygens maskiner har katalytisk avgasrening och drivs med lågsvavligt bränsle.

Kontakta Destination Gotlands huvudkontor

Telefon: 0498-20 18 00
Mån–fre: 08:00–17:00, lunchstängt mellan 12:00 och 13:00

E-post till Destination Gotland: info@destinationgotland.se
E-post till vår personal: fornamn.efternamn@destinationgotland.se

För frågor gällande kundserviceärenden, vänligen kontakta Destination Gotland kundservice.  

POSTADRESS
Destination Gotland AB
Box 1234, 621 23 Visby

BESÖKSADRESS
Korsgatan 2
Visby

ORGANISATIONSNUMMER
556038-2342

VAT-NUMMER
SE556038234201