Statistik

Trafikvolymer och utfall för passagerare, fordon och gods.

Trafikvolymer

Under februari 2024 reste nära 54 000 passagerare med Destination Gotland. Det innebär en ökning med 7,9 % jämfört med februari 2023. Resandet till och med februari 2024 är strax över 107 000 passagerare vilket innebär en ökning med 0,4 % mot samma period 2023.

– Statistiken visar på en tydlig ökning i antalet passagerare under februari 2024, med en betydande uppgång på 7,9 % jämfört med samma månad föregående år. Trots att den totala ökningen för de två första månaderna är måttlig, endast 0,4 %, ger denna trend positiva signaler. Förhoppningar finns om att räntetoppen är nådd och att inflationen börjar stabilisera sig på en jämnare, lägre nivå. Dessa faktorer skapar goda utsikter för resande under de kommande månaderna 2024, , säger Adam Jacobsson, Sälj- och marknadschef på Destination Gotland.

Punklighet för februari 2024

Punktligheten under december: 99,4 %

Kontakt

Adam Jacobsson, sälj- och marknadschef
Telefon: 070-447 90 00
E-post: adam.jacobsson@destinationgotland.se