Statistik

Trafikvolymer och utfall för passagerare, fordon och gods.

Trafikvolymer

Under juli 2023 reste 446 565 passagerare med Destination Gotland. Det är i nivå med juli 2019, det senaste pandemifria året (-2,5 % juli 2022) . Resandet till och med juli 2023 är nära 1 075 000 passagerare vilket innebär en minskning med 4,8 % mot samma period 2019 (-4,0 % juli 2022).

Juli är den månad då vi brukar ha flest resenärer ombord på våra fartyg, och när vi summerar resandet för juli 2023 ser vi att Gotland fortsatt är ett attraktivt resmål. Trots faktorer som ostadigt väder och hög inflation var antalet resenärer under juli 2023 fullt i paritet med 2019, och bara något lägre jämfört mot juli 2022, säger Adam Jacobsson, sälj- och marknadschef. 

Punklighet för juli 2023

Punktligheten under juli: 97,7 %

Kontakt

Adam Jacobsson, sälj- och marknadschef
Telefon: 070-447 90 00
E-post: adam.jacobsson@destinationgotland.se