Statistik, bokning och utfall

Fakta om resenärer, gods och fordon. 

Stor ökning jämfört med samma period förra året 

Under majmånad reste nästan 150 000 passagerare med Destination Gotland, vilket är en ökning med 75 procent jämfört med maj förra året. Även om gotlänningarna står för den största ökningen, där nästan dubbelt så många reste med Destination Gotland i år, så ökar även antalet besökare markant jämfört med maj 2021.

• I maj har vi kunnat se en stor ökning av resenärer jämfört med samma period förra året. Antalet besökare ökade med nästan 70 procent jämfört, vilket delvis kan förklaras av ett ökat resande runt Kristihimmelsfärdshelgen. Dessutom dubblerades resandet från gotlänningarna i maj 2022 jämfört med samma månad 2021.


Punklighet maj

Punktligheten under maj låg på 89,7%

Kontakt

Adam Jacobsson, sälj- och marknadschef
Telefon: 070-447 90 00
E-post: adam.jacobsson@destinationgotland.se