Statistik

Trafikvolymer och utfall för passagerare, fordon och gods.

Trafikvolymer

Under november 2022 reste drygt 77 000 passagerare med Destination Gotland. Det är en minskning med - 11,8 % jämfört mot november 2019, det senaste pandemifria året. Resandet till och med november 2022 är drygt 1,72 miljoner passagerare vilket innebär en minskning med - 2,3 % mot samma period 2019.

– November har präglats av både en fortsatt hög inflationstakt och ett oroligt omvärldsläge. Trots detta noterar vi ett likvärdigt ackumulerat antal besökare (1,35 miljoner) mot rekordåret 2019, vilket innebär att besökare 2022 är tillbaka på nivåer innan pandemin, säger Adam Jacobsson, Sälj- och marknadschef på Destination Gotland.

Punklighet för november 2022

Punktligheten under november: 84,3 %

Kontakt

Adam Jacobsson, sälj- och marknadschef
Telefon: 070-447 90 00
E-post: adam.jacobsson@destinationgotland.se