Rese- och betalningsvillkor

Minibiljett och Flexibiljett är två biljettalternativ med olika villkor. Du har möjlighet att välja olika biljettalternativ på ut- och returresa. Du kan ej ändra till ett annat biljettalternativ efter att din bokning är genomförd.

Minibiljett och Alla+bilen-biljett

Minibiljetten är ej ombokningsbar eller återbetalningsbar.
Bokningsvillkor: Biljetten är ej ombokningsbar eller återbetalningsbar. Tilläggsbokning och namnbyte på resenär medges. Vid avbokning av extratjänster (t ex båtbussbiljett) senast 1 timme före avgång medges återbetalning inom 90 dagar från utresedatum.

Betalningsvillkor: Biljetten betalas omgående. Biljett som ej betalas i tid avbokas automatiskt. Från bokningstillfället gäller öppet köp i 24 timmar.

Flexibiljett

Flexibiljetten är ombokningsbar och återbetalningsbar.
Bokningsvillkor: Biljetten är ombokningsbar fram till 1 timme före avgång och återbetalningsbar vid avbokning senast 1 timme före avgång. Biljetten kan bokas om till annan resa inom 90 dagar från det ursprungliga resedatumet.
Om ombokning sker till ett dyrare alternativ tillkommer betalning för mellanskillnaden (även tillägg för flexibiliteten).
Om ombokning sker till ett billigare alternativ återbetalas mellanskillnaden (exkl. tillägg för flexibiljett, beräknat på biljettens högsta värde).
På bokningen redovisas tillägg för flexibiliteten beräknat på det nya bokningsbeloppet separat, skillnaden mellan det tidigare tillägget för flexibiliteten och det nya tillägget för flexibiliteten  återbetalas ej. 
Vid avbokning av hela eller delar av biljetten medges återbetalning (exkl. tillägg för flexibiljett, beräknat på biljettens högsta värde) inom 90 dagar från utresedatum. På bokningen redovisas tillägg för flexibiliteten beräknat på det nya bokningsbeloppet separat, skillnaden mellan det tidigare tillägget för flexibiliteten och det nya tillägget för flexibiliteten återbetalas ej.
Biljett som ej bokas om eller av i tid kan ej nyttjas vid ett senare tillfälle eller återbetalas.

Betalningsvillkor: Betalning oss tillhanda senast 28 dagar före avresedatum. Vid bokning senare än 28 dagar före avresa gäller omgående betalning.
Tillfällig lättnad för Flexibiljett pga. Covid-19: Betalning oss tillhanda senast 7 dagar före avresa.
Biljett som ej betalas i tid avbokas automatiskt. Notera! Om alternativet Minibiljett finns på samma bokning gäller omgående betalning på hela bokningen. Från bokningstillfället gäller öppet köp i 24 timmar.

Återbetalning vid sjukdom

Om du måste ställa in din resa på grund av sjukdom och bokar av din biljett senast 1 timme före avgång medges återbetalning inom 90 dagar mot uppvisande av läkarintyg oavsett biljettalternativ. Hela resans värde, inklusive tillägg för flexibiljett, återbetalas mot en expeditionsavgift på 50 kr.

Bokning nära avgångstid

Det är inte möjligt att boka på hemsidan mindre än 1 timme före aktuell avgång. Sena bokningar hänvisas till terminalkassa. Läs nedan om betalning i terminalkassa.

Betalning i terminalkassa

Vid sen bokning, ändring eller betalning i terminalkassan mindre än 1 timme före avgång tillkommer en expeditionsavgift på 100 kr.

Fast serviceavgift vid biljettbokningar via telefon, e-post eller i biljettkassan

Vid bokningar via telefon, e-post eller i biljettkassan tillkommer en fast avgift på 70kr*.

*Folkbokförda på Gotland betalar en serviceavgift på 35 kr om biljettvärdet understiger 300 kr.

Kontantfria kassor i Oskarshamn och Nynäshamn

Biljettkassorna i Oskarshamns- och Nynäshamnsterminalen är kontantfria, i terminalen i Visby är det möjligt att betala kontant.

Öppettider biljettkassa

Biljettkassorna i terminalerna är öppna i samband med färjornas avgångar. Aktuella öppettider hittar du på sidan Våra färjeterminaler.

Lastfordon och gods

För lastfordon och lastgods, exempelvis oledsagade personbilar (bil utan förare) gäller särskilda priser och villkor. Kontakta Destination Gotlands fraktbokning: Tel 0498-20 13 20, E-post fraktbokningen@destinationgotland.se.

Ensamåkande barn/ungdom

Barn/ungdomar som ej fyllt 13 år tillåts inte resa ensamma utan kan endast resa med resesällskap minst fyllda 15 år.

Personuppgifter vid bokning

Enligt Sjöfartsverkets bestämmelser skall samtliga passagerare ange namn, födelsedatum, kön, nationalitet och eventuella funktionshinder vid bokning. Läs mer om hur vi behandlar dina uppgifter i vår integritetspolicy här >>.

Avvikelser

Avvikelser från turlistan kan förekomma i anslutning till militära transporter, p g a reparationer av fartygen, förseningar eller omdestineringar till följd av väder och vind eller andra förhållanden rederiet ej råder över. Rederiet ansvarar inte för skada eller andra konsekvenser som härigenom kan uppkomma. Erbjudande om ombokning, utan administrationskostnad, kan ske mellan fartygen.

Reservation för ändringar

Vi reserverar oss för eventuella ändringar av tider, priser, betalnings- och rabattvillkor som beslutas under turlistans giltighetstid.

Befordringsvillkor

Läs Destination Gotlands fullständiga befordringsvillkor »