Fartyg i Gotlandstrafiken

Destination Gotland har tre fartygstyper i Gotlandstrafiken, de nyaste fartygen drivs med flytande naturgas (LNG) och biogas (LBG) för ett minskat klimatavtryck

SF1650 - M/S Gotland (Thjelvar)

BEFRAKTARE Destination Gotland AB
SIGNALBOKSTÄVER SMPA
DRIFT OCH UNDERHÅLLSANSVAR Destination Gotland AB
SYSSELSATT Visby-Nynäshamn/Oskarshamn
BYGGD 2019
IMO NR 9783071
L.Ö.A. 199,99
BREDD 25,86
DJUPGÅENDE 6,40
BRUTTODRÄKTIGHET 32477
NETTODRÄKTIGHET 11312
DÖDVIKT 4589
FART 28,5 knop
FARTYGSTYP Ro-Ro passagerarfärja
HUVUDMASKINERI 46800 kW
PASSAGERARKAPACITET 1650
HYTTKAPACITET 98 hytter
LASTKAPACITET 500 personbilar eller 1745 lastmeter
KLASS DNVGL, Ice Class 1A

SF1650 - M/S Visby (Visborg)

SIGNALBOKSTÄVER SMLT
DRIFT OCH UNDERHÅLLSANSVAR Destination Gotland AB
SYSSELSATT Visby-Nynäshamn/Oskarshamn
BYGGD 2018
IMO NR 9763655
L.Ö.A. 199,9 m
BREDD 25,86 m
DJUPGÅENDE 6,40 m
BRUTTODRÄKTIGHET 32447
NETTODRÄKTIGHET 11312
DÖDVIKT 4636 ton
FART 28,5 knop
FARTYGSTYP Ro-Ro passagerarfärja
HUVUDMASKINERI 46800 kW
PASSAGERARKAPACITET 1650
HYTTKAPACITET 98 hytter
LASTKAPACITET 500 personbilar eller 1745 lastmeter
KLASS DNVGL, Ice Class 1A

SF1500 - M/S Drotten (Gotland)

SIGNALBOKSTÄVER SGPI
DRIFT OCH UNDERHÅLLSANSVAR Destination Gotland AB
SYSSELSATT Visby-Nynäshamn/Oskarshamn
BYGGD 2003 vid Guangzhou Shipyard International Co Ltd (GSI), Kina
IMO NR 9223796
L.Ö.A. 196 m
LÄNGD MELLAN P.P. 176 m
BREDD 25,67 m
DJUPGÅENDE 6,40 m
BRUTTODRÄKTIGHET 29746
NETTODRÄKTIGHET 9505
DÖDVIKT 5174 ton
FART 28,5 knop
FARTYGSTYP Ro-Ro passagerarfärja
HUVUDMASKINERI 50400 kW
HJÄLPMASKINERI 4560 kW
KATALYSATORER Utrustad med Siemens Sinox katalysatorer, med max utsläpp av 2 g NOx/kWh
PASSAGERARKAPACITET 1500
HYTTKAPACITET 115 hytter
LASTKAPACITET 500 personbilar eller 1800 lastmeter
KLASS DNVGL, Ice Class 1A

SF1500 - M/S Visby

SIGNALBOKSTÄVER SGPH
DRIFT OCH UNDERHÅLLSANSVAR Destination Gotland AB
SYSSELSATT Visby-Nynäshamn/Oskarshamn
BYGGD 2003 vid Guangzhou Shipyard International Co Ltd (GSI), Kina
IMO NR 9223784
L.Ö.A. 196
LÄNGD MELLAN P.P. 176
BREDD 25,67
DJUPGÅENDE 6,40
BRUTTODRÄKTIGHET 29746
NETTODRÄKTIGHET 9505
DÖDVIKT 5248 ton
FART 28,5 knop
FARTYGSTYP Ro-Ro passagerrfärja
HUVUDMASKINERI 50400 kW
HJÄLPMASKINERI 4560 kW
KATALYSATORER Utrustad med Siemens Sinox katalysatorer med max utsläpp 2g NOx/kWH
PASSAGERARKAPACITET 1500
HYTTKAPACITET 115
LASTKAPACITET 500 personbilar eller 1800 lastmeter
KLASS DNVGL, Ice Class 1A

 

SF700 - HSC Gotlandia II

SIGNALBOKSTÄVER SKWR
DRIFT OCH UNDERHÅLLSANSVAR Destination Gotland AB
SYSSELSATT Visby-Nynäshamn/Oskarshamn
BYGGD 2006 vid Fincantieri, Riva Trigoso/Genua, Italien
IMO NR 9328015
L.Ö.A. 122 m
LÄNGD MELLAN P.P. 113,6 m
BREDD 17,05 m
DJUPGÅENDE 3,29 m
BRUTTODRÄKTIGHET 6554
NETTODRÄKTIGHET 1996
DÖDVIKT 543 ton
FART 32 knop
FARTYGSTYP Snabbgående enskrovsfäjra, HSC B
HUVUDMASKINERI 36000 kW
HJÄLPMASKINERI 1596 kW
KATALYSATORER Utrustad med Siemens Sinox katalysatorer med max utsläpp av 2 g NOx/kWh
PASSAGERARKAPACITET 780
LASTKAPACITET 160 personbilar
KLASS DNVGL