Vi mäter kvalitén på våra tjänster

Destination Gotlands målsättning är att du som resenär alltid skall uppfatta oss som professionella, serviceinriktade och att du blir vänligt och korrekt bemött av våra medarbetare. 

Kvalitets- och miljöledningssystem

För att bibehålla och förbättra kvalitén på våra tjänster och vår service arbetar Destination Gotland enligt ett certifierat kvalitets- och miljöledningssystem (ISO 09001/ISO 14001). Vi använder oss av en rad olika metoder för att mäta, säkerställa och kontinuerligt förbättra kvalitén på vår produkt och service.

Enkäter ombord

För att få kännedom om vad du som kund tycker om oss och vår service använder vi oss bland annat av enkäter ombord på fartygen, där vi mäter hur du som resenär upplever och betygsätter vår verksamhet. Omdömena på de flesta av våra frågor är övervägande positiva. Sammanfattningsvis kan vi enligt enkäten konstatera att cirka 9 av 10 resenärer är nöjda med exempelvis information, städning, inomhusklimat etc. Inte minst medarbetarna ombord får ett högt betyg för bemötande och att de är serviceinriktade. Kafé-och restaurangverksamheten får ett något lägre omdöme, men 7 av 10 är ändå nöjda med exempelvis maten ombord. Vår uppdragsgivare Rikstrafiken (staten) genomför årligen liknande undersökningar och får ungefär samma resultat/omdömen på kvalitén och servicen i Gotlandstrafiken.

Punktlighet och regularitet

God service är också att hålla tiderna i turlistan. Vi registrerar varje avgångs- och ankomsttid och mäter på så sätt kontinuerligt fartygens tidhållning. I år har ca 90% av turerna avgått i tid och ca 99% av turerna inom 30 minuter. Vi mäter också regulariteten i trafiken, d v s hur många av våra planerade turer som genomförs. Förra året var 2 806 turer planerade och 2 802 av dessa genomfördes vilket motsvarar 99,8 %. Två turer inställdes på grund av hårt väder och två turer på grund av tekniska problem med fartygen.

Tillgänglighet via hemsida och telefon

God service är också att vi är tillgängliga för våra kunder. Fler och fler använder vår hemsida för att söka information och boka sin resa. Numera bokar varannan resenär sin resa på hemsidan. Ännu fler söker efter information. Vi genomför kundundersökningar också på webben för att få en uppfattning vad våra kunder tycker om informationen och online-tjänsterna på hemsidan. Att hemsidan används av fler och fler har, tillsammans med andra åtgärder, bidragit till att vi också är mer tillgängliga via telefon. Vi mäter bland annat svarstiderna vid våra bokningscentraler och arbetar aktivt med att förbättra rutiner och planering för att du som kund ska uppleva det enkelt att få information eller boka en resa via telefon hos oss.

Destination Gotland arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra våra tjänster och vår service. En del av detta är att lyssna och vara lyhörda på våra resenärer synpunkter och omdömen. Årligen håller vi ett Öppet Forum i Visby där alla som har idéer, synpunkter eller klagomål på trafiken är välkomna att direkt diskutera med ansvariga i Destination Gotland. Nästa års Öppet Forum kommer att hållas under februari månad. Exakt datum och tid kommer att annonseras på vår hemsida i början på nästa år.

Verksamhetspolicy