Info gällande covid-19

Destination Gotland har till uppgift att bedriva linjetrafik för passagerare och gods mellan Gotland och svenska fastlandet samt att vara en drivande kraft i utvecklingen av Gotland som resmål.

Vi följer myndigheternas anvisningar noga med anledning av covid-19 och ber alla våra resenärer att hålla sig uppdaterade om det lokala läget genom att besöka Region Gotlands webbplats.