Hållbarhet ombord

Redan 2003 certifierade vi vårt miljölednings- och kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 och 14001 och under åren har vi gjort en rad åtgärder för att förbättra såväl arbetsklimat som världens klimat – som en del i vår ambition att erbjuda sjötransporter i världsklass.

Vi vet att klimat och miljö är bland de viktigaste frågorna och utmaningarna i dagens samhälle. Vi har ett stort ansvar som vilar på våra axlar när det gäller att minska vår påverkan på klimat och miljö. Som transportör mellan Gotland och fastlandet behöver vi inte bara se till att erbjuda en säker och trygg färjetrafik – vi behöver också göra det på ett hållbart sätt.

Den globala utvecklingsagendan - Agenda 2030 – som antogs av FN 2015, innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling. Agenda 2030 innehåller bland annat mål för klimatutsläpp, hav och marina resurser, hållbar konsumtion och jämställdhet.

Sverige har nationella klimat- och miljömål. En nationell målsättning för klimatet är att inrikes resor ska minska sina växthusgasutsläpp med 70 % fram till 2030 (jämfört med utsläppen 2010). Vi på Destination Gotland avser att nå de nationella klimatmålen, som är mer ambitiösa än målen globalt och inom EU. Vi har tagit fram en färdplan för en klimatneutral Gotlandstrafik.

Hållbarhetsmål

Destination Gotland har beslutat om flera hållbarhetsmål. Några av dessa är:

 • Fossilfri överfart mellan Gotland och fastlandet senast 2045
 • Nollvision oljespill till havsmiljön
 • Mängden matavfall ska halveras till 2030
 • Nollvision arbetsplatsolyckor.

 

Eco-driving används för att minska utsläppen från Gotlandstrafiken

 

Fartygen

 • De nya fartygen M/S Gotland och M/S Visby kan drivas med flytande fossilgas/naturgas (LNG) vilket minskar CO2-utsläppen med cirka 20 % och tar nästan helt bort utsläppen av svavelföroreningar, kväveföroreningar och partiklar.
 • Gemensamt för dessa fartyg är att det går att driva fartygen helt eller delvis med det fossilfria bränslet flytande biogas (LBG). Under 2021 använde fartygen 10 % flytande biogas. .
 • Prisutvecklingen på LNG under 2022 innebar att vår användning av bränslet minskade, men målsättningen är att återgå till ökad användning av LNG och LBG som bränsle till fartygen.
 • Vi ansluter fartygen till land-el i Visby och Nynäshamn vilket gör att fartygen, när de ligger vid kaj längre än en timme, inte behöver ha motorerna igång.
 • Fartygets motorer underhålls kontinuerligt och rutterna fartoptimeras för att minska utsläppen.
 • Inga farliga ämnen hamnar i havet. Vi tar hand om smörjoljor, avfall och avloppsvatten.

Mat & dryck

 • Allt kaffe som serveras ombord är klimatkompenserat.
 • Allt kött och all kyckling som serveras ombord är svenskt.
 • Nötköttet i öjburgaren är 100% gotländskt.
 • All viltfångad fisk och alla skaldjur kommer från hållbart fiske.
 • Alla ägg och alla produkter som innehåller ägg kommer från frigående höns.
 • Det finns flera olika veganalternativ ombord.
 • Ombord serveras många gotländska matvaror, bland annat potatis (när det är säsong), inlagd gurka (som dessutom vunnit SM i mathantverk) och olika sorters bröd som tillverkats på ön.
 • Vi återvinner tidningar, burkar och flaskor.
 • Matavfall och använd frityrolja återvinns och blir till biogas.