Hållbarhet iland

Destination Gotlands fartyg gör stora utsläppsvinster när vi ligger vid kaj längre än en timme. Sedan 2019 är vi anslutna till det lokala elnätet, då minskar vi utsläppen av flera växthusgaser och ljudnivå i hamn.  

Under tiden fartygen ligger förtöjda i hamn är det mycket ombord som ändå måste fungera. Det behövs el till alla system, både på bryggan och i maskinrummet. Och el behövs också till värme, belysning och datorer. Samtidigt behöver våra kockar el till köken för kunna laga och förbereda mat eller för disk, städning och toaletter. Ett fartyg i Destination Gotlands storlek använder normalt lika mycket el som 250 normala villor, och därför gör vi vad vi kan för att minska energiförbrukningen och använda grön el där det behövs.

 

Minskade utsläpp när fartygen får uppkoppling i hamn.

 

Sedan 2019 kopplas Destination Gotlands fartygen till det fasta elnätet i Visby Hamn, och undviker då att använda fartygens egna generatorer. Väl anslutna till det lokala elnätet förses fartygen med en elkabel från ställverket som finns i hamnen till fartygets elnät via transformatorer ombord.  

Den stora vinsten är att färjan slipper producera el själva ombord på fartyget. Per år sparar vi upp till 7 000 – 10 000 co2 ton per år när alla fartygen är uppkopplade under nattvilan.

Förnybar energi

Gotland har som mål att år 2025 ha en lokal energiförsörjning som är klimatneutral. Det innebär en satsning på en hög andel av lokalt producerad förnyelsebar energi och mer bioenergi, vindkraft och solenergi. På Gotland är faktiskt förutsättningarna för produktion av förnybar energi ovanligt gynnsamma, exempelvis för vindkraft och solel.

I dagsläget sker energiproduktionen för Gotland också från fastlandet som kommer till Gotland via två elkablar. För närvarande kommer elen till Destination Gotlands fartyg framförallt från fastlandsproduktionen.

Landanslutning på fastlandet

Under 2021 kommer Stockholms Hamnar att bygga ut sin landelinstallation i Nynäshamn för att vi skall kunna landansluta det fartyg som ligger kvar under natten under högsäsongen. På samma sätt som i Visby förbättrar detta miljön för de boende i närområdet och med minskade utsläpp av kväveoxider, partiklar och koldioxid i stadsmiljön runt omkring.

Alla tjänar på landanslutning

Destination Gotland har tagit fram en färdplan för att bli klimatneutrala senast 2045. Att använda det fasta elnätet i Visby Hamn och i Nynäshamn är en del av arbetet för att minska utsläppen. Närmiljön blir bättre, luften renare och dessutom minskas bullret eftersom inga motorer behöver vara igång. Att vara uppkopplad till det lokala elnätet är en stor samhällsvinst för alla parter.