Proficiency in survivalcrafts and rescueboats

Vår utbildning inom räddningsfarkoster och beredskapsbåtar består av en grundkurs och en fortbildningskurs.

Grundkurs: Profciency in Survivalcrafts and Rescueboats, Räddningsfarkoster och Beredskapsbåtar 

Grundkurs i räddningsfarkoster och beredskapsbåtar riktar sig till personer i säkerhetsorganisation på fartyg som har till uppgift att handa dessa.

Fokus ligger på manövrering, sjösättning, livräddning, blandat teori och praktik i enlighet med STCW 2010 A-VI/2-1

Genomgången godkänd utbildning ligger till grund för certifikat som utfärdas av Transportstyrelsen. Certifikatets giltighet är 5 år.

Kurslängd2 dagar
KursortVisby
Antagningskrav: Sjömannen får ej vara yngre än 18 år. 6 månaders sjötid.

Kostnad2.000 SEK exkl. moms. Lunch och fika ingår.

Fortbildning: Proficiency in Survivalcrafts and Rescueboats, Räddningsfarkoster och Beredskapsbåtar

Vid förnyelse av certifikat måste man genomgå fortbildning

Kurslängd1,5 dag
KursortVisby
Inträdeskrav: Certifikat i räddningsfarkoster och beredskapsbåtar. 3 månaders relevant sjötid de senaste 5 åren

Kostnad1.500 SEK exkl. moms. Lunch och fika ingår. 

 

Intresseanmälan