Proficiency in survivalcrafts and rescueboats

Vår utbildning inom räddningsfarkoster och beredskapsbåtar består av en grundkurs och en fortbildningskurs.

Grundkurs: Profciency in Survivalcrafts and Rescueboats, Räddningsfarkoster och Beredskapsbåtar 

Grundkurs i räddningsfarkoster och beredskapsbåtar riktar sig till personer i säkerhetsorganisation på fartyg som har till uppgift att handa dessa.

Fokus ligger på manövrering, sjösättning, livräddning, blandat teori och praktik i enlighet med STCW 2010 A-VI/2-1

Genomgången godkänd utbildning ligger till grund för certifikat som utfärdas av Transportstyrelsen. Certifikatets giltighet är 5 år.

Kurslängd2 dagar
KursortVisby
Antagningskrav: Sjömannen får ej vara yngre än 18 år. 6 månaders sjötid.

Kostnad2.000 SEK exkl. moms. Lunch och fika ingår.

Fortbildning: Proficiency in Survivalcrafts and Rescueboats, Räddningsfarkoster och Beredskapsbåtar

Vid förnyelse av certifikat måste man genomgå fortbildning

Kurslängd1,5 dag
KursortVisby
Inträdeskrav: Certifikat i räddningsfarkoster och beredskapsbåtar. 3 månaders relevant sjötid de senaste 5 åren

Kostnad1.500 SEK exkl. moms. Lunch och fika ingår. 

 

Intresseanmälan

Du måste vara inloggad för att skicka formuläret. Om du är inloggad och ändå inte kan skicka det, se till att "Do not track" inte är aktiverat i din webbläsares inställningar.