Medical care

Utförs av Brand och sjukvårdsakademien www.brasak.se på uppdrag av Destination Gotland.

Medical Care, Sjukvårdare ombord

Riktar sig till den som skall tjänstgöra som ansvarig för sjukvården ombord på fartyg. Antingen som befälhavare eller den han/hon utser.

Utbildningen hålls under 5 dagar, blandat teori och praktik. Utöver detta tillkommer 2 dagars praktik på lämplig sjukvårdsinrättning.

Kursen omfattar vad som anges i STCW 2010 regel VI/4-2

Genomgången godkänd utbildning ligger till grund för certifikat som utfärdas av Transportstyrelsen. Certifikatets giltighet är 5 år.

Kurslängd5 + 2 dagar
KursortVisby

Kostnad12.000:- SEK exkl moms. Lunch och fika ingår.

Fortbildning: Medical Care, Sjukvårdare ombord 

Vid förnyelse av certifikat måste man genomgå en fortbildningskurs.

Kurslängd3 + 2. Teori samt praktik
KursortVisby
Inträdeskrav: Certifikat som sjukvårdare ombord.

Kostnad9.000:- SEK exkl. moms. Lunch och fika ingår.

 

Intresseanmälan