Basic Safety

Kursen ger kunskap om överlevnadsteknik vid övergivande av fartyg, brand och brandbekämpning, att upprätthålla beredskapen vid en nödsituation samt om att vidta omedelbara sjukvårdsåtgärder på ett olycksområde. Till vårt förfogande har vi godkänt brandfält enligt kraven i TSFS 2013:47 Bilaga 13 och 14.

Kursen omfattar vad som anges i STCW 2010 regel VI/1.2.Kursen utförs i samarbete med Brand och sjukvårdsakademien www.brasak.se samt BoSS www.bossgotland.se

Genomgången godkänd utbildning ligger till grund för certifikat som utfärdas av Transportstyrelsen. Certifikatets giltighetstid är 5 år från utfärdandedatum.

Basic Safety, Grundläggande säkerhetsutbildning

Denna grundläggande säkerhetsutbildning syftar till att ge personal i säkerhetsorganisationen ombord på fartyg kunskap om grundläggande säkerhet.

Kursen ger kunskap om överlevnadsteknik vid övergivande av fartyg, brand och brandbekämpning, att upprätthålla beredskapen vid en nödsituation samt om att vidta omedelbara sjukvårdsåtgärder på ett olycksområde. Till vårt förfogande har vi godkänt brandfält enligt kraven i TSFS 2013:47 Bilaga 13 och 14. Kursen omfattar vad som anges i STCW 2010 regel VI/1.2.

Genomgången godkänd utbildning ligger till grund för certifikat som utfärdas av Transportstyrelsen.Certifikatets giltighetstid är 5 år från utfärdandedatum.

Kurslängd5 dagar
KursortVisby
AntagningskravGodkänt giltigt läkarintyg för sjöpersonal enligt STCW 2010 manila amendments

Kostnad9.000:- SEK exkl. moms. Lunch och fika ingår under kursen.

Fortbildning: Basic Safety, Grundläggande Säkerhetsutbildning 

Vid förnyelse av certifikat måste man genomgå fortbildning.

Kurslängd2 dagar
Antagningskrav: Certifikat i grundläggande säkerhetsutbildning alt kursintyg, ej äldre än 5 år. 3 månaders sjötid de senaste 5 åren.

Kostnad7.500:- SEK exkl. moms. Lunch och fika ingår under kursen.

 

Intresseanmälan