Fast rescue boats

Vår utbildning inom snabba beredskapsbåtar finns som grundkurs och fortbildningskurs

Fast Rescue Boats, Snabba Beredskapsbåtar 

Utbildning för snabba beredskapsbåtar, FRB riktar sig till personal som handhar eller har till uppgift att bemanna FRB båt ombord på fartyg utrustad med sådan. STCW A-VI/2-2.

Kursen blandar teori och praktik med störst fokus på det praktiska handhavandet.
Vi har till utbildningen 2 st FRB att tillgå. En med vattenjetdrivning och en med utombordsmotor. Båda är SOLAS godkända.

Genomgången godkänd utbildning ligger till grund för certifikat som utfärdas av Transportstyrelsen. Certifikatets giltighet är 5 år.

Kurslängd: 2 dagar.
KursortVisby.
InträdeskravCertifikat i Beredskapsbåtar och räddningsfarkoster.

Kostnad8.000 SEK exkl.moms. Lunch och fika ingår.

Fortbildning: Fast Rescue Boats, Snabba Beredskapsbåtar 

Vid förnyelse av certifikat måste man genomgå fortbildning.

Kurslängd1 dag
KursortVisby
Inträdeskrav: Certifikat i snabba beredskapsbåtar. 3 månaders relevant tjänstgöring de senaste 5 åren.

Kostnad3.000:- SEK exkl. moms. Lunch och fika ingår.

 

Intresseanmälan