Vanliga frågor – Boende & upplevelser

Svar till de vanligaste frågorna som har med boende, aktiviteter och resepaket att göra.

Hur betalar jag?

Vid genomförd bokning kan du betala med kreditkort (Visa och MasterCard), direktbetalning och presentkort. Om du inte har möjlighet att betala din bokning online kan du kontakta callcenter 0771-22 33 50 eller paketresor@gotlandpromotion.se

När måste jag betala?

Anmälningsavgiften (delbetalning) om 10 % av bokningens pris ska vara Gotland Promotion tillhanda omgående från bokningstillfället annars avbokas din bokning. Slutbetalning skall vara oss tillhanda senast 28 dagar innan ankomst annars avbokas din bokning enligt gällande avbokningsregler. Vid bokningar med ankomstdatum inom 28 dagar krävs omgående betalning.

Kan jag säkert lämna ut mina kortuppgifter?

Ja, all personlig information skrivs in på en krypterad sida (SSL 128 bits) där det är säkert att lämna ut uppgifter om dig själv och ditt betalkort. Din e-postadress kommer att användas i kommunikation med dig angående din bokning och resmålet.

Vad innefattar avbeställningsskyddet?

Avbeställningsskyddet gäller för samtliga namngivna personer i bokningen. Avbeställningsskyddet gäller endast i samband med uppvisandet av läkarintyg. Om kunden väljer att utnyttja avbeställningsskyddet avbokas samtliga personer i bokningen. Ingen delåterbetalning kan ske om övriga väljer att utnyttja resan. Avbeställningsskyddet kostar 295 kr per bokning och kan endast tecknas vid bokningstillfället.

När är min bokning bekräftad?

När du har fyllt i alla uppgifter och klickat på "Bekräfta bokning" så återstår endast själva betalningen. Du får då upp en ny sida där du anger dina betaluppgifter beroende på vilket betalmedel du valt. Klicka på "Betala" för att genomföra transaktionen. Efter att din betalning har gått igenom är bokningen genomförd.

Din bokning är gällande när du har erhållit en skriftlig bekräftelse från oss. Om du inte fått en bekräftelse efter genomförd bokning och betalning, kontakta oss omgående. Telefon 0771-22 33 50 eller paketresor@gotlandpromotion.se

Vad händer om jag blir sjuk?

Köper du avbeställningsskydd i samband med att du bokar ditt boende kan du skydda dig mot avbokningskostnader. Du kan avboka fram till 24 timmar innan avresa utan annan avgift än en expeditionsavgift på 5% av bokningens pris, dock högst 200 kr om följande inträffar: (vid senare avbokning utgår full avgift)

  • dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat Dig själv, maka/make, sambo, Dina eller deras föräldrar, barn, syskon eller medresenär.
  • inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
  • det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför Din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i Din bostad, som medför att det inte är rimligt att Du ska stå fast vid Din bokning.

Du måste kunna styrka Ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyg som inkommer senare än 7 dagar efter avbeställningsdatum beaktas ej. Avgifter för avbeställningsskydd, ändrings-, faktura- samt bokningsavgift återbetalas ej.

Hur gör jag om jag vill avboka?

Avbokningar kan göras via telefon 0771-22 33 50 eller via e-post paketresor@gotlandpromotion.se
Observera att din avbokning inte är giltig förrän du erhållit en skriftlig bekräftelse.

Vad gäller vid avbokning?

(Då avbeställningsskydd ej tecknats eller ej gäller).

  • 28 dagar eller fler före ankomst: 10% av bokningens pris (anmälningsavgiften)
  • 27-12 dagar före ankomst: 25% av bokningens pris
  • 11-2 dagar före ankomst: 50% 1-0 dagar före ankomst: 100%

Avgifter för avbeställningsskydd, ändrings-, faktura- samt serviceavgift återbetalas ej.

AVBESTÄLLNINGSKOSTNADER FÖR PRIVATA STUGOR, HUS, LÄGENHETER OCH RUM SAMT BONDESTUGOR

  • 29 dagar eller fler före ankomst: 10% av bokningens pris (anmälningsavgiften)
  • 28-0 dagar före ankomst: 100%

Avgifter för avbeställningsskydd, ändrings-, faktura- samt serviceavgift återbetalas ej. 

AVBESTÄLLNINGSKOSTNADER VID RUMSBOKNING
Vid rumsbokning, exempelvis hotellrum, som inte ingår i ett paket måste avbeställning ske senast kl.17.00 dagen innan ankomst. Vid avbeställning senare än 17.00 dagen innan ankomst debiteras kunden priset för hela vistelsen.

AVBESTÄLLNINGSKOSTNADER VID SÄRSKILDA ERBJUDANDEN
Observera att särskilda ändrings- och avbokningskostnader kan gälla för vissa kampanjer och erbjudanden. Vänligen kontrollera prisuppgifterna noggrant innan du genomför din bokning. Se även den bokningsbekräftelse du får efter att du gjort din bokning för mer information angående ändrings- och avbokningsregler. 

AVBESTÄLLNINGSKOSTNADER VID EVENEMANGSBOKNING
Evenemangsbiljetter är inte ändrings- eller avbokningsbara. Ingen återbetalning sker om biljett ej utnyttjas.

KONSERTER

Destination Gotland säljer biljetter för den ansvariga arenans/arrangörens räkning och är själv endast ombud. Alla frågor om eller anspråk p g a evenemangen och dess genomförande skall riktas till arenan/arrangören.

INSTÄLLDA EVENEMANG

Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget ej är inställt eller flyttat. I händelse av inställt eller flyttat evenemang bör kunden omedelbart kontakta ansvarig arena/arrangör. Det är arenan/arrangören som ansvarar för frågor om t ex återlösen av biljetter.