Bokningsvillkor gruppresor

Bokning

Med gruppresa avses att minst 10 personer gemensamt reser vid samma tidpunkt på ett resedokument och att en av resenärerna är utsedd som ansvarig för gruppen - reseledare.

Telefon: 0771-22 33 50
Öppettider: Mån–fre 09:00–16:30, lunchstängt mellan 12:00 och 13:00
E-post Gruppresor: gruppresor@destinationgotland.se 

Betalning

Betalning skall vara Destination Gotland tillhanda senast 28 dagar före avresan. Bokningar senare än 28 dagar före avresan betalas omgående. Ombokningar senare än 28 dagar före avresan och som medför kostnader för gruppen betalas omgående.

Om- och avbokning

Gruppbokning kan inte delas eller splittras, efter att resan påbörjats. Den resenär som missar inpasseringstiden eller avstår gruppresan för att åka vid ett annat tillfälle får lösa ny biljett till ordinarie dagspris.

  • Om avbokning av hela gruppresan sker mellan 28 dagar och 24 timmar före avresan, äger Destination Gotland rätt att tillgodoräkna sig 50 % av resans hela värde.
  • Vid om- eller avbokning senare än 24 timmar före avresan av hela gruppen eller enskilda resenärer, äger Destination Gotland rätt att tillgodoräkna sig 100 %, av det totala priset för resan.

Avbokning av enskilda resenärer i en gruppresa

  • 28–12 dagar före avresa, äger Destination Gotland rätt att tillgodoräkna sig 50 % av resans hela värde.
  • 11 dagar – 48 timmar före avresan äger Destination Gotland rätt att tillgodoräkna sig 75% av det totala priset för resan.
  • Måltidskuponger återbetalas ej.

Namnlista

Enligt Sjöfartsverkets bestämmelser skall rederiet i sina passagerarlistor ange namn, födelsedatum, nationalitet samt eventuellt funktionshinder. Detta gäller för samtliga passagerare.

  • Den bifogade namnlistan ska vara gruppresor@destinationgotland.se tillhanda senast 7 dagar före avresa.
  • Vid bokning senare än 7 dagar före avresa skall namnlistan skickas in omgående.

Incheckning

Grupper behöver vara på terminalen senast 1 timme före avgång. Gruppledaren ansvarar för att korrigera eventuella ändringar och checka in gruppen. Boardingkort med resenärens namn, sittplats och aktuell avgång skrivs ut tillsammans med måltidskupongerna.

Gruppledaren ansvarar för att dela ut boardingkorten till gruppresenärerna före inpassering. Boardingkortet är personligt och kan inte överlåtas till annan person. Legitimationskontroller vid inpasseringen förekommer.

  • Incheckning och inpassering öppnar senast 1,5 timme före avgång.
  • Inpasseringen stänger 20 minuter före avgång.

Reservation för ändringar

Vi reserverar oss för eventuella ändringar av tider, priser, betalnings- och rabattvillkor som beslutas under turlistans giltighetstid.