Senaste nyheterna

 • Hansa Destinations dubblerar kapacitet och frekvens mellan Nynäshamn och Rostock

  2022-02-24

  Hansa Destinations har sedan starten i höstas sett en kontinuerligt ökande efterfrågan från fraktköpare som vill transportera gods sjövägen mellan Sverige och Tyskland. Nu sätts ytterligare ett RoRo-fartyg in i trafiken vilket möjliggör för fler avgångar i båda riktningarna, ökad flexibilitet för transportörer och dubblerad fraktkapacitet. Vi avser att implementera denna förbättrade service i slutet av april.

 • Energimyndigheten beviljar projektstöd för elektrifiering av Gotlandsfärjan

  2021-11-01

  I augusti ansökte Gotland Tech Development, tillsammans med Helios Nordic Energy, METS Technology AB och ABB AB, om finansieringsstöd för att analysera hur en delelektrifiering av Gotlandsfärjan kan genomföras. Projektet har nu beviljats stöd av Energimyndighetens program Energipilot Gotland med 1 238 750 SEK. Projektet pågår fram till december 2022.

 • Per Bolund invigde premiärtur för Hansa Destinations, Rederi AB Gotlands nya färjelinje mellan Nynäshamn och Rostock

  2021-09-15

  -Det känns väldigt spännande att vi nu är igång med vår nya färjelinje Hansa Destinations. Med Hansa Destinations får kunder nu ännu ett alternativ att frakta gods mellan Stockholmsregionen och norra Tyskland. När den nya linjen är fullt utvecklad kommer vi kunna förflytta över 75 000 lastbilar från land till hav årligen, vilket kommer minska utsläppen från transporterna, säger Håkan Johansson, vd Rederi AB Gotland.

 • Rederi AB Gotland planerar för en ny färjelinje mellan Nynäshamn och Tyskland

  2021-03-01

  För att minska utsläppen från inrikestransporter och samtidigt föra Sverige närmare kontinenten planerar Rederi AB Gotland för en ny färjelinje, under arbetsnamnet Hansalinjen. Den nya rutten kan komma att trafikera Rostock, Tyskland, och Nynäshamn, med möjlighet för vissa turer att angöra Visby hamn.

 • Destination Gotland första passagerarrederi i världen med storskalig inblandning av biogas

  2021-02-16

  Destination Gotland tar ett avgörande steg mot framtidens fossilfria transporter. Som första större färjeoperatör i världen med både gods och passagerartrafik börjar Destination Gotland med storskalig och kontinuerlig inblandning av biogas. Från och med denna vecka ökar inblandningen av biogas från en till tio procent, vilket ger en utsläppsminskning motsvarande 9000 ton CO2 per år.

 • Underhållsarbeten av kajen i Visby hamn framtidssäkrar Gotlandstrafiken

  2021-01-28

  Just nu genomförs nödvändiga underhållsåtgärder av kajerna i Visby hamn, med fokus på renovering och förbättring. Färjelägenas livstid förlängs med 50 år. På grund av underhållsarbetet kan lastning och lossning ta något längre tid än normalt, och detta kan medföra vissa förseningar på några av Destination Gotlands turer. Underhållsarbetet beräknas vara klart i slutet av mars.

 • Marcus Risberg ny vd för Destination Gotland

  2021-01-18

  Marcus Risberg har en bred erfarenhet och ett stort kontaktnät inom både sjöfarten och besöksnäringen. Som ordförande i Passagerarrederiernas förening, styrelseledamot i Svensk Sjöfart och Svensk Turism har Marcus Risberg en gedigen kompetens och förståelse för marknaden och de spännande utvecklingsmöjligheter som Destination Gotland och hela Gotlands besöksnäring står inför.

 • Många besökare till Gotland under september

  2020-10-08

  Under september månad 2020 reste nästan lika många mellan Gotland och fastlandet som 2019, och allt fler stannar längre. Resandet för september var cirka 90 procent av resandet 2019, och sett till enbart besökare var resandet 96 procent av förgående år. Däremot har resandet bland bofasta på Gotland minskat med nästan 30 procent.

 • Destination Gotland söker ny vd när Christer Bruzelius går i pension

  2020-09-28

  Efter över åtta år som vd för Destination Gotland kommer Christer Bruzelius under april 2021 att lämna företaget för att gå i pension. Under Christers ledarskap har Destination Gotland fortsatt att utvecklas som Sveriges ledande passagerarrederi och tillsammans med moderbolaget Rederi AB Gotland har företaget investerat stort i nya, mer klimatvänliga fartyg.