Att jobba ombord

Ombord på fartygen finns tre avdelningar: ombordservice, däck och maskin.

För samtliga tjänster ombord krävs att man är 18 år, behärskar svenska flytande, har goda kunskaper i engelska samt innehar ett läkarintyg för sjöfolk. Intyget kan utfärdas av vår företagshälsovård. Alla i besättningen har en tilldelad uppgift i fartygets säkerhetsorganisation och genomgår en säkerhetsutbildning innan anställning börjar.

Ombordservice

Vill du vara med och bidra till att våra resenärer känner trygghet och får god service? Vi erbjuder dig ett utvecklande jobb som bidrar till en positiv kundupplevelse. Dina främsta uppgifter är service och försäljning till våra resenärer samt ansvara för de utrymmen där våra resenärer vistas. Det innebär att du är en representant för hela företaget och vi ser därför att du är en person som tycker om att arbeta med människor.

KABINVÄRD
Som kabinvärd arbetar du med passagerarservicen ombord och har en basplacering på något av våra försäljningsställen. I arbetet ingår bland annat att finnas tillhands för passagerarna, försäljning, städning och diskplockning.

KOCK
Att jobba som kock ombord innebär ett omväxlande arbete med varierande arbetsuppgifter. Din basplacering är i köket ombord, där du tillsammans med dina kollegor förbereder och tillagar maten till fartygets försäljningsställen och personalmatsal. Dessutom ingår ansvar för företagets egenkontrollprogram samt städning och diskning i arbetet.

KALLSKÄNKA
Att jobba som kallskänka ombord innebär ett omväxlande arbete med varierande arbetsuppgifter. Din basplacering är i kallköket ombord, där du tillsammans med dina kollegor förbereder sallader, mackor mm till fartygets försäljningsställen. Dessutom ingår ansvar för företagets egenkontrollprogram samt städning och diskning i arbetet. Även vissa övriga arbetsuppgifter kan förekomma.

Däck

MATROS
Våra matroser arbetar med förtöjning, underhållsarbete samt lastning och lossning på bildäck samt att där vara ambassadör för företaget gentemot kunden. Din utbildning består av matrosbehörighet, Basic Safety, intyg avseende räddningsfarkoster och beredskapsbåtar eller båtmanscertifikat samt intyg avseende brandskydd.

FARTYGSBEFÄL
Rollerna innefattar 2:e styrman samt överstyrman. Navigering av fartyget, planering och övervakning av lastning och lossning. Du har utbildning inom Fartygsbefäl klass II/ V, GOC, farligt gods, sjukvård, crowd/crise management.

Maskin

MOTORMAN/REPARATÖR
Här arbetar du med drift, underhåll och reparationer i fartygets maskinavdelning. Du har Motormansbehörighet, Basic Safety, intyg avseende räddningsfarkoster och beredskapsbåtar eller båtmanscertifikat, samt intyg avseende brandskydd.

FARTYGSINGENJÖR
Dessa roller innefattar 1:e fartygsingenjör, 2:e fartygsingenjör, elingenjör samt teknisk chef. Övervakning av drift och skötsel av fartygets maskineri och automation, liksom att aktivt delta i reparations- och underhållsarbete. Du är utbildad till maskinbefäl klass II/V, intyg avseende brandskydd, crise/crowd management.