Vi fortsätter resan

I 25 år har vi bidragit till Gotlands utveckling och verkat för att ön ska vara en plats där människor kan bo, leva och mötas. Det kommer vi fortsätta med. Nu blickar vi framåt och siktar på fortsatt förtroende för att bedriva och utveckla Gotlandstrafiken – året runt.

Gotlandstrafiken – hand i hand
med öns utveckling

I början av 2000-talet anlände de två första stora höghastighetsfärjorna. Det innebar att överfartstiderna i stort sett halverades, från 5-6 timmar till dagens cirka 3 timmar. Resandet har efter det ökat kraftigt och tillsammans med en positiv befolkningstillväxt bidragit till en stark utveckling av Gotland.

Vi har från start haft en stark tradition av nära samarbete med det lokala näringslivet och arbetar ständigt med att visa upp allt som Gotland har att erbjuda. Öns alla företagare skapar en bredd av spännande och unika reseanledningar – året runt. Det är ett samarbete vi kommer fortsätta att utveckla.

Gotland har också ett utbrett föreningsliv inom idrott och kultur. Ett exempel är samarbetet Idrottens Ö där vi jobbar för att möjliggöra att stora som små ska kunna åka till och från ön och delta i olika idrottsevenemang. Det är ett sam- arbete vi kommer fortsätta att stärka.

Året runt utvecklar vi våra samarbeten med lokala producenter för att, så långt det är möjligt, kunna erbjuda gotländska råvaror och produkter ombord på våra fartyg. Det är ett samarbete vi även fortsatt kommer att ha fokus på.

 

Katamaranen Gotland Horizon X, konceptfartyg.

 

Fossilfria resor – utan att
tumma på restiden

För att ställa om till en mer hållbar sjöfart utvecklar vårt moderbolag, Gotlandsbolaget, nu nästa generation passagerarfartyg – Gotland Horizon och Gotland Horizon X – som designas för fossilfri framdrift. Katamaranen Gotland Horizon X minskar dessutom avståndet mellan Gotland och fast- landet till under tre timmar. Senast 2030 planeras minst ett av fartygen vara i trafik.

Horizonserien är ett viktigt initiativ för att minska klimatavtrycket från Gotlandstrafiken. Genom investeringar som spänner över flera områden, både på land och till havs, bidrar Gotlandsbolaget till den omställning som klimatet och vårt samhälle behöver.

Målsättningen är att skapa en fossilfri Gotlandstrafik till år 2045.

 

 

Nya pilar framåt

Destination Gotland grundades för 25 år sedan och vi tycker det är dags att uppdatera vår logotyp. Pilarna står för framåtrörelse och utveckling som tidigare, men den nya formen bildar också symbolen av ett fartyg på väg framåt, mot nästa 25 år.

Vi har drivit Gotlandstrafiken sedan 1998 och är stolta över förtroendet. Vi är långsiktiga i våra satsningar på Gotland och vårt främsta fokus nu är att vinna avtalet för den upphandlade året runt-trafiken. Men oavsett resultatet av Trafikverkets upphandling, så är trafiken mellan Gotland och fastlandet en del av oss och vi kommer fortsätta köra och föra Gotland och fastlandet närmare varandra.