Information inför resan

Destination Gotlands reseinfo för frakt och gods.

 • Kontrollera att din resehandling/bekräftelse stämmer med din bokning.
 • Incheckningen öppnar minst 1 timme och 30 minuter före avgång. Vänligen kom i god tid för att undvika köbildning. Observera att incheckningen för fordon med chaufför stänger 20 minuter före avgång. För incheckning av oledsagade fordon, som ej går i linjetrafik, ska denna ske senast 2 timmar före avgång. Se öppettiderna för fraktexpeditionen i avgångshamnen eller kontakta fraktbokningen.
 • Legitimationskontroll sker vid incheckning.
 • Chaufför eller transportör ska kunna uppvisa nödvändiga transportdokument vid incheckning, exempelvis bokningsbekräftelse, stuvningsintyg eller rengöringsintyg.
 • Fordon som bokas (inkl. ensamgående släp, vagnar eller maskiner) måste ha fungerande parkeringsbroms för att kunna transporteras.
 • Oledsagade fordon behöver vara påställda och fullt fungerande. Fordon som ej startar eller som av personalen i hamn eller av besättningen ombord bedöms vara i bristfälligt skick kan nekas bordning.
 • Oledsagade fordon med alkolås behöver förses med minst två nya oanvända blåsmunstycken. Oledsagade fordon med alkolås som ej försetts med dessa kommer inte att lastas.
 • Oledsagade traktorer, lastmaskiner samt övriga lantbruksfordon behöver ha kortfattad och tydlig handhavandeinstruktion med. Finns sådan ej med i fordonet kommer det ej lastas på fartyget.
 • Oledsagade personbilar kommer kontrolleras okulärt för eventuella synliga skador i samband med incheckning. Eventuellt protokoll från kontrollen behöver skrivas under av leverantören. Vänligen meddela incheckningspersonalen på förhand om kända skador finns på fordonet.

Betalningsvillkor

Om inte annat avtalats ska frakt betalas senast före incheckning.

BETALNING I SAMBAND MED INCHECKNING
Det går också bra att betala med kredit-/betalkort i samband med incheckning. Vid sen bokning, ändring eller betalning i terminalkassan mindre än 1 timme före avgång tillkommer en expeditionsavgift på 100 kr.

Bokningsvillkor

FRAM TILL 29 FEBARUARI 2024
Biljetten är ombokningsbar och återbetalningsbar.

FRÅN OCH MED 1 MARS 2024
Biljetten är fullt ombokningsbar och återbetalningsbar fram till 48 timmar före avgång. Från 48 timmar före avgång tas avbokningsavgift ut enligt procentandel av skillnaden vid avbokning eller ändring av avgång senast:

 • 48 timmar före avgång: 20 %
 • 12 timmar före avgång: 50 %
 • 2 timmar före avgång: 100 %

Bra att veta

 

SURRNINGSFÄSTEN
Samtliga godsenheter kan med hänsyn till fartygets säkerhet behöva lastsäkras med surrning ombord efter beslut från fartygets befäl. Saknas det surrningsfästen monterade i enlighet med Transportstyrelsens riktlinjer kommer enheten i ett sådant läge inte att lastas ombord.

FARLIGT GODS
Farligt gods mottas för transport endast efter skriftligt medgivande. Transport av farligt gods sker i enlighet med Östersjöavtalet eller IMDG-koden. Bokning av farligt gods ska ske senast 24 timma helgfri vardag före planerad avgångstid.

Fordon och enheter lastade med farligt gods ska vara märkta/skyltade på lämpligt sätt i enlighet med gällande regelverk.

OLEDSAGAT GODS
Hamnområdena är endast avsedda för kort uppställning inför ombordkörning i avreseterminalen och för utfart från ankomstterminalen.

Gods som transporteras oledsagat får checkas in vid avgångshamnen tidigast 24 timmar innan avgång och ska avhämtas i ankomsthamnen inom 24 timmar efter tidtabellsenlig ankomst*

* För oledsagat gods innehållande farligt gods gäller andra riktlinjer. För information om detta kontakta fraktbokningen.

HÄMTNING AV OLEDSAGADE FORDON ELLER GODSENHETER
Hämtning av oledsagade fordon eller godsenheter sker under fraktexpeditionernas öppettider. Vid hämtning ska mottagaren ha bokningsnummer med och kunna legitimera sig.

Kontakt

Bokning av lastbilsklassificerade fordon och oledsagade fordon (utan förare).

Telefon: 0498-20 13 20
Öppettider: Mån–fre 09:00–16:00, lunchstängt mellan 12:00 och 13:00*
E-post: frakt@destinationgotland.se

* Avvikande öppettider: Helgdag: Stängt.

Fraktexpeditioner

Destination Gotlands fraktexpeditioner i Visby, Nynäshamn och Oskarshamn.

FRAKTEXPEDITIONEN VISBY
Telefon: 0498-20 13 40
Öppettider: Tiderna varierar beroende på avgångar och ankomster*

FRAKTEXPEDITIONEN NYNÄSHAMN
Telefon: 08-520 686 92
Öppettider: Tiderna varierar beroende på avgångar och ankomster*

FRAKTEXPEDITIONEN OSKARSHAMN
Telefon: 0491-76 14 20
Öppettider: Tiderna varierar beroende på avgångar och ankomster*

* Klicka här för att se aktuella öppettider

För bokningsfrågor, vänligen kontakta Destination Gotlands fraktbokning.