Passagerare med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet

Bokning

Om passagerare med funktionshinder eller nedsatt rörlighet behöver ha kontinuerlig personlig assistans ska passageraren åtföljas av en ledsagare som ger passageraren assistans ombord och i hamnterminalerna. Destination Gotland kan begära att ledsagare ska medfölja/assistera om säkerhetskraven inte uppfylls utan medföljande ledsagare.

Ombord finns ett begränsat antal hytter anpassade för passagerare med funktionshindrande eller nedsatt rörlighet. För personlig ledsagare till rörelse- eller funktionshindrad passagerare kan hytt bokas nära den hytt som bokats för assisterad personen.

Destination Gotland förbehåller sig rätten att neka en bokning om säkerhetskraven gällande att på ett säkert sätt ta sig ombord, resa eller ta sig iland inte uppfylls.

Bilburen passagerare med funktionshindrande eller nedsatt rörlighet ska redan vid bokningen av resan informera om behovet av assistans vid embarkeringen och ska då infinna sig vid bil-check-in senast 60 minuter innan fartygets avgångstid. Vid senare incheckning kan det vara svårt att komma åt de platser som finns för personer med begränsad rörlighet nära hiss.

Om rörelse- eller funktionshindrade passageraren behöver assistans vid avstigning ska det bokas senast 48 timmar innan avresa.

Inför resan

I varje terminal finns en bemannad incheckningsdisk speciellt avsedd för äldre samt rörelse- och funktionshindrade passagerare, markerad med ISA-symbolen (den internationella rullstolssymbolen).

Passagerare som behöver assistans ombeds att infinna sig vid denna plats minst 60 minuter före fartygets avgång.

Mötesplatsen, märkt med ISA-Symbol, är försedd med anropsknapp som används för att komma i kontakt med personalen.

Passagerare med funktionshinder eller nedsatt rörlighet kan vid behov få hjälp av personalen med att ta sitt bagage från mötesplatsen till fartygets avgångshall och vidare ombord på fartyget eller till bagagevagnar.

Passagerare med bil

Observera att bildäcken i sig inte är anpassade för personer med begränsad rörlighet. På bildäck finns några utrymmen nära hiss där det finns möjlighet att ta sig ur och i fordonet med rullstol.

Passagerare med rullstol rekommenderas att ta sig till transithallen den bekvämare vägen från bilplanen i land och vidare ombord istället för att ta sig ombord via bildäck.

Under resan

Vid fartygets informationsdisk, som är öppen under hela resan, kan passagerare med funktionshindrande eller nedsatt rörlighet få ytterligare information och vid behov assistans.

Reservrullstolar finns ombord i fartygen.

Avstigning

Det finns en särskild mötesplats i närheten av informationen på fartyget där assistansen börjar. Ledsagning/assistans sker från fartyget till terminalens mötesplats. Notera att assistans vid ankomst måste bokas senast 48 timmar innan avresan.

Information om avstånd vid terminalen

Observera att avståndet från terminalens in- och utgångar till fartygen är upp till 500 meter.

Övrigt

Reklamationer/synpunkter gällande resan skall meddelas till informationen ombord, eller i terminalen, som ser till att reklamationen/synpunkterna omhändertas för vidare handläggning.

Vid eventuell skada på passagerares hjälpmedel utgår ersättning om Destination Gotland varit försumlig och enligt bestämmelserna som finns i EU förordningen.