Vd har ordet

Läs vd Marcus Risbergs senaste inlägg.

Visby 30 november 2022


 

Vd Marcus Risberg inför 2023

Året 2022 har varit som inget annat. Rysslands invasion av Ukraina har påtagligt påverkat vår omvärld, med kraftigt höjda råvarupriser och bränslepriser som följd. Sverige befinner sig nu i ett nytt ekonomiskt läge, med fortsatt hög inflation och stigande räntor.

För att möta dessa utmaningar beslutade vi i våras att påbörja ett tillfälligt bränsleskifte, där vi successivt blandat in en ökad mängd GasOil (MGO) tillsammans med flytande naturgas (LNG) i våra två fartyg M/S Visby och M/S Gotland. Bränsleskiftet har kunnat absorbera en del av de ökade bränslekostnaderna.

Under sommaren fortsatte bränslepriserna uppåt. Som mest har naturgaspriserna legat på över 300 EUR/MWh, att jämföra med ett normalläge på under 30 EUR/MWh. I skrivande stund ligger snittpriset på ca 130 EUR/MWh. Grafen nedan visar prisutvecklingen på naturgas i Europa under de senaste fem åren. En utveckling som varit svår, om inte omöjlig att förutse.

 

 

Det är mot den bakgrunden som vi idag har kommunicerat att vi inför 2023 kommer att höja biljettpriserna. Det är avtalet med Trafikverket som styr möjligheten till årliga prisjusteringar, och här är bränslepriset den avgörande faktorn. Även om vi tillfälligt bytt till GasOil som primärt drivmedel, har även det priset ökat med ca 170 procent sedan sommaren 2021. Det är en sådan markant kostnadsökning att vi också behöver justera biljettpriserna.

Den rådande ekonomiska och geopolitiska situationen gör att bedömningen kring bränslepriser har förändrats, och mycket pekar fortsatt på att marknaden kommer vara både volatil och osäker. I kombination med den ökade inflationen, har Destination Gotland, i enlighet med avtalet med Trafikverket, fattat beslut om att genomföra en justering av biljettpriserna om cirka 30 procent. Prishöjningen är betydande, men i relation till bränsleprisernas stora kostnadsökning är den begränsad.

Vi inför även en uppdaterad prissättningsmodell med dynamiska priser, vilket innebär att det kommer att finnas en prisvariation när efterfrågan är som störst även för gotländska resenärer. Det ger flexibilitet och möjlighet att hitta olika priser beroende på när man vill resa och hur god framförhållning man har. Biljettpriset kommer precis som idag vara rabatterat för gotlänningar.

På Destination Gotland står vi för trygga, snabba och säkra överfarter. Vi utgör livlinan för Gotland. Jag kommer själv från Åland, och vet vilken roll sjöfarten spelar för att koppla ihop ön med fastlandet. Det är såklart inget roligt besked att behöva höja priserna, och jag har full förståelse för att många kommer känna av de nya biljettpriserna, men jag hoppas också på förståelse inför den situation vi står inför.

Jag skulle vilja avsluta med ett par utsikter för nästa år, ett år som jag ser fram emot. Jag ser att Gotland står sig starkt som besöksmål och jag är övertygad om att många kommer vilja resa till vår ö under 2023. Gotland är en ö med unika kvaliteter och upplevelser och vi fortsätter att arbeta aktivt för att fler ska hitta hit även utanför högsäsong.

Till alla er som reser med oss ofta, som pendlar med oss och skickar varor till fastlandet vill jag också skicka ett särskilt tack! Tack för att vi får fortsätta vara en del av er vardag och för förtroendet ni ger oss.

Hälsningar,
Marcus Risberg, vd Destination Gotland

Pressmeddelande: Destination Gotland öppnar turlistan för 2023 och uppdaterar biljettpriser