Viktig information gällande det nya coronaviruset covid-19, uppdaterad 6 april 2020. Läs mer här!

Viktig information gällande det nya coronaviruset covid-19, uppdaterad 6 april 2020. Läs mer här!

dgombord.se

Detta är inte vår ombordportal. Portalen fungerar endast inom de större färjornas wifi som heter "DGOMBORD".

Om du har kommit till denna sida är du inte ansluten till wifi: "DGOMBORD".

Om du är ombord på M/S Gotland eller M/S Visby, och vill komma åt portalen: Anslut till färjans wifi "DGOMBORD", surfa sedan till adressen dgombord.se.

-------------------------------------

The onboard portal dgombord.se will only work when you are connected to the onboard wifi "DGOMBORD". This wifi can be accessed on the vessels M/S Gotland and M/S Visby.