dgombord.se

Detta är inte vår ombordportal. Portalen fungerar endast inom de större färjornas wifi som heter "DGOMBORD".

Om du har kommit till denna sida är du inte ansluten till wifi: "DGOMBORD".

Om du är ombord på M/S Gotland eller M/S Visby, och vill komma åt portalen: Anslut till färjans wifi "DGOMBORD", surfa sedan till adressen dgombord.se.

-------------------------------------

The onboard portal dgombord.se will only work when you are connected to the onboard wifi "DGOMBORD". This wifi can be accessed on the vessels M/S Gotland and M/S Visby.