Vd har ordet

Visby 3 augusti 2021

Bästa resenärer, vänner och gotlänningar!

Vi lämnar nu en av årets mest intensiva månader bakom oss. Juli har bjudit på både sol och värme och intresset för att besöka vår vackra ö har varit stort. Att intresset för Gotland har varit stort även i år är både glädjande och inspirerande, och det vittnar också om Gotlands potential. Vi har en ö att vara verkligt stolta över.

Vaccinationsgraden ökar succesivt i samhället och på Gotland och smittspridningen i landet har varit relativt låg. Trots det är det viktigt att påminna sig om att vi fortsatt befinner oss i en pandemi. Därför fortsätter vi på Destination Gotland vårt proaktiva arbete med bland annat resevärdar för att undvika trängsel ombord på fartygen och i terminalerna. Vi fortsätter att ta ansvar och möjliggöra för ett tryggt och säkert resande till och från Gotland. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att ett tryggt resande också bygger på ett samspel mellan oss som operatör och dig som resenär, att visa hänsyn och hålla avstånd.

Intresset för resande i Sverige och i närregionen kommer sannolikt vara stort även när internationella reserestriktioner avvecklas, och jag är säker på att Gotland kommer stå sig starkt även framöver. Att gemensamt utveckla en hållbar turism med förlängda säsonger är något vi arbetar aktivt med tillsammans med besöksnäringen på ön.

Sensommar och det faktum att vi går mot något svalare temperaturer innebär också att vi närmar oss trafikstart för vår systerlinje Hansa Destinations, något vi ser mycket fram emot. Starten av den nya linjen med trafik mellan Nynäshamn och Rostock kommer att innebära några mindre justeringar i den befintliga tidtabellen. Alla berörda resenärer kommer att kontaktas för mer information om den planerade resan påverkas. Hansa Destinations kommer efter trafikstart också stärka upp trafiken till och från Gotland, där vissa turer kommer att gå via Visby.

Tillsammans ser vi på Destination Gotland fram emot en fin sensommar och höst!

Varma hälsningar,
Marcus Risberg, vd Destination Gotland