Statistik – Resande

Här samlar vi statistik kring bokningsläge och utfall för färjetrafiken. 

Har du frågor, kontakta vår VD Christer Bruzelius antingen via mail: christer.bruzelius@destinationgotland,se eller telefon 072-509 18 10.

2018

Vecka 19

Bokningsläget efter vecka 19 (PDF)

Kommentar: Bokningsläget inför sommaren ser positivt ut och vi har en ökning med knappt 3% under högsommarveckorna 25-32.


Trafikvolymer för april samt ackumulerat jan-april (PDF)

Kommentar: Utfallet i trafiken under våren har en mindre nedgång fram tom april månad på ca 2% där utfallet på antal passagerare ligger något lägre, vilket framförallt beror på en tidig påsk och en relativt kall vår jämfört med 2017.