Statistik – Resande

Här samlar vi statistik kring bokningsläge och utfall för färjetrafiken. 

Har du frågor, kontakta vår VD Christer Bruzelius antingen via mail: christer.bruzelius@destinationgotland.se eller telefon 072-509 18 10.

2018

> Trafikvolymer för oktober samt ackumulerat jan-okt (PDF)

Trafikvolymer för september samt ackumulerat jan-sep (PDF)

Trafikvolymer för augusti samt ackumulerat jan-aug (PDF)

Resandet ökar till Gotland under sommarmånaderna.
Efter årets sommarmånader konstaterar Destination Gotland att resandet till och från Gotland ökat i jämförelse med 2017 som var ett rekordår.
Statistiken visar att resenärerna under juni-augusti ökat med 1,7% eller motsvarande 15 600 resenärer. Då fler gotlänningar än vanligt valt att semestra hemma är ökningen ännu större när det gäller besökare från fastlandet, hela 2,2%.

Vi är också glada över att se att godset ökat med hela 6,7%, säger Christer Bruzelius, VD på Destination Gotland. Vi tolkar det som om det går bra för Gotland. Nu kommer vi se vilka lärdomar vi kan dra av sommaren som gått för att redan nu börja arbeta för en framgångsrik säsong även 2019.

> Utfall juni-augusti 2018 vs 2017 (PDF)
> Trafikvolymer för juli samt ackumulerat jan-augusti (PDF)

Ökat antal passagerare Visby – Västervik under sommaren.
Under sommaren har passagerarantalet ökat med 13,6%, eller 7 794 personer, i jämförelse med förra året. I år reste sammanlagt 65 053 passagerare rutten mellan Visby och Västervik. Under 2017 var det motsvarande 57 259 passagerare.
Fordonen ökade från 11 422 till 14 061 vilket ger en ökning på 2 639 eller motsvarande 23,1%. Adam Jacobsson, försäljnings- och marknadschef på Destination Gotland, kommenterar siffrorna så här: ”Vi är nöjda med utfallet, det är en nygammal destination och vi ser en tillväxt även om vi även ökat antalet turerna på rutten."

Trafikresultat under sommaren
När vi nu stänger de första två sommarmånaderna är det mycket glädjande att vi kan konstatera att juni-juli ackumulerat har ett ökat resande med 12 307 passagerare (+1,9%) jämfört med förra årets toppår. Juli som kalendermånad minskar något (-1,2%) gällande passagerare eftersom det finns en kalendereffekt mellan åren (en helgdag mindre i år). Godset ökar samtidigt kraftigt i juli månad (+14%)  jämfört med förra året.

> Utfall juni-juli 2018 vs 2017 (PDF)
> Trafikvolymer för juli samt ackumulerat jan-juni (PDF)

> Trafikvolymer för juni samt ackumulerat jan-juni (PDF)
Kommentar: Under juni har ett flertal kampanjer genomförts vilket tillsammans med en utökad trafik och gynnsamt väder gett ett mycket bra utfall med +17 610 passagerare (drygt 9%).

Trafikvolymer för maj samt ackumulerat jan-maj (PDF)
Kommentar: Utfallet i maj ligger 2,5% över fjolåret, bra väder i kombination med våra kampanjer har gett resultat. Ackumulerat ligger resandet i nivå med fjolåret.

Trafikvolymer för april samt ackumulerat jan-april (PDF)
Kommentar: Utfallet i trafiken under våren har en mindre nedgång fram tom april månad på ca 2% där utfallet på antal passagerare ligger något lägre, vilket framförallt beror på en tidig påsk och en relativt kall vår jämfört med 2017.