Viktig information gällande det nya coronaviruset covid-19, uppdaterad 3 april 2020. Läs mer här!

Viktig information gällande det nya coronaviruset covid-19, uppdaterad 3 april 2020. Läs mer här!

Statistik

För alla som älskar siffror och statistik finns här fakta om Destination Gotland, resenärer, gods och fordon. 

2020. Nytt år, nya siffror.

Klicka här för att öppna en pdf med trafikvolymer för januari 2020.

Klicka här för att öppna excelfil med samlad info om Destination Gotlands trafikvolymer från 2018.

 

Destination Gotland summerar 2019 och ser framåt mot 2020.

Under 2019 har fler resenärer än någonsin tidigare rest till och från Gotland, M/S Visborg sattes i trafik och arbetet för att minska utsläppen intensifierades.

Det har varit ett händelserikt år för Destination Gotland. Totalt har 1 822 292 resenärer (gotlänningar och besökare) rest mellan Gotland och fastlandet under 2019. Det innebär en ökning med 55 562 resenärer (+ 3,1 %). Nästan hela ökningen (84 %) är besökare från fastlandet som dessutom rest utanför högsäsongen – framförallt i början av juni. Över 90 % av ökningen har skett till och från fastlandshamnen Nynäshamn. När det gäller godset som haft höga siffor föregående år konstateras en minskning på 1,4 %.

Den huvudsakliga förklaringen till ökningen är tack vare att det nya fartyget M/S Visborg sattes i drift under våren 2019. Det har möjliggjort en ökning för resenärer, fordon och gods på upp till 20 % där efterfrågan varit störst.

- Det är mycket glädjande att ökningen varit så stor, säger Adam Jacobsson, sälj- och marknadschef på Destination Gotland, vissa dagar har vi haft över 20 000 resenärer. Tack vare vår kompetenta personal, både iland och ombord, har vi haft möjlighet att ta hand om alla som rest med oss.

Miljö- och klimatarbetet på Destination Gotland har intensifierats under 2019. M/S Visborg drivs med LNG vilket minskar CO2-utsläppen med cirka 20 % och utsläppen av svavel med omkring 99 %. Dessutom har land-el installerats i Visby hamn vilket gör att fartygen kopplas in till elnätet på ön när de ligger i hamn mer än 1 timme.

- Vårt miljö- och hållbarhetsarbete är en central fråga i hela företaget, berättar Adam Jacobsson. Vår vision är en klimatneutral färjetrafik till och från Gotland med fokus på att minska utsläppen av CO2.

Under 2020 planeras M/S Visborgs systerfartyg M/S Thjelvar sättas i trafik. Även hon drivs med LNG vilket ytterligare kommer minska utsläppen av CO2. Aktuell information om företagets miljö- och hållbarhetsarbete finns här: www.destinationgotland.se/miljo

- En annan del av vårt hållbarhetsarbete är att förlänga säsongen, berättar Adam Jacobsson. Vi samarbetar med näringen för att hjälpa resenärer att upptäcka hur mycket som Gotland har att erbjuda under vår och höst.

Destination Gotland ser fram emot att fortsätta arbetet med att förlänga säsongen och att möjliggöra för fler resenärer att resa till och från Gotland under 2020. Välkomna ombord!

För mer information, kontakta Adam Jacobsson på 0704-47 90 00.

Klicka här för att öppna en pdf med trafikvolymer för december 2019.