Statistik – Resande

Här samlar vi statistik kring bokningsläge och utfall för färjetrafiken. 

Har du frågor, kontakta vår VD Christer Bruzelius antingen via mail: christer.bruzelius@destinationgotland,se eller telefon 072-509 18 10.

2018

> Bokningsläget efter vecka 28 (PDF)
Kommentar: Bokningsläget ligger fortsatt över fjolårets med en ökning på drygt 3600 resenärer (+0,6%). Kommande veckor har ännu potential att växa ytterligare jämfört med 2017.

> Trafikvolymer för juni samt ackumulerat jan-juni (PDF)
Kommentar: Under juni har ett flertal kampanjer genomförts vilket tillsammans med en utökad trafik och gynnsamt väder gett ett mycket bra utfall med +17 610 passagerare (drygt 9%).

Trafikvolymer för maj samt ackumulerat jan-maj (PDF)
Kommentar: Utfallet i maj ligger 2,5% över fjolåret, bra väder i kombination med våra kampanjer har gett resultat. Ackumulerat ligger resandet i nivå med fjolåret.

Trafikvolymer för april samt ackumulerat jan-april (PDF)
Kommentar: Utfallet i trafiken under våren har en mindre nedgång fram tom april månad på ca 2% där utfallet på antal passagerare ligger något lägre, vilket framförallt beror på en tidig påsk och en relativt kall vår jämfört med 2017.