Proficiency in survivalcrafts and rescueboats

Vår utbildning inom räddningsfarkoster och beredskapsbåtar består av en grundkurs och en fortbildningskurs. Läs mer om de olika kurserna nedan!

Grundkurs: Profciency in Survivalcrafts and Rescueboats, Räddningsfarkoster och Beredskapsbåtar 

Grundkurs i räddningsfarkoster och beredskapsbåtar riktar sig till personer i säkerhetsorganisation på fartyg som har till uppgift att handa dessa.

Fokus ligger på manövrering, sjösättning, livräddning, blandat teori och praktik i enlighet med STCW 2010 A-VI/2-1

Genomgången godkänd utbildning ligger till grund för certifikat som utfärdas av Transportstyrelsen. Certifikatets giltighet är 5 år.

Kurslängd: 2 dagar
Kursort: Visby
Antagningskrav:
- Sjömannen får ej vara yngre än 18 år.
- 6 månaders sjötid.

Kostnad: 2.000 SEK exkl. moms. Lunch och fika ingår.

 

Fortbildning: Proficiency in Survivalcrafts and Rescueboats, Räddningsfarkoster och Beredskapsbåtar

Vid förnyelse av certifikat måste man genomgå fortbildning

Kurslängd: 1,5 dag
Kursort: Visby
Inträdeskrav:
- Certifikat i räddningsfarkoster och beredskapsbåtar
- 3 månaders relevant sjötid de senaste 5 åren

Kostnad: 1.500 SEK exkl. moms. Lunch och fika ingår. 

 

Intresseanmälan

Du måste vara inloggad för att skicka formuläret.