Vi följer myndigheternas anvisningar noga med anledning av covid-19.
Viktig information gällande covid-19, läs här (uppdaterad 10 september 2020)

Vi följer myndigheternas anvisningar noga med anledning av covid-19.
Viktig information gällande covid-19, läs här (uppdaterad 10 september 2020)

Fortbildningspaket

Vårt fortbildningspaket finns för både befäl och manskap. Läs mer om de olika kurserna nedan!

Fortbildningspaket Befäl 

Ingående fortbildningskurser är: grundläggande säkerhet, avancerad brandbekämpning samt räddningsfarkoster och beredskapsbåtar.

Denna utbildningsform riktar sig främst till personer i befälsbefattning inom avdelningarna däck och maskin i syfte att kunna ge en heltäckande STCW 2010 manila amendements utbildning.

Brandutbildningen i Grundläggande säkerhetsutbildning återfinns till stor del i Advanced Firefighting fast med den skillnaden att man lägger stor del på själva ledningsfunktionen vid insats. Vi kan därför kombinera de båda och på så vis korta ner utbildningstiden.

Många moment i beredskapsbåtar och räddningsfarkoster återfinns även det i grundläggande säkerhetsutbildning, vi har därför i denna kursplan till stor del fokuserat på de praktiska momenten ingående i beredskapsbåtar och räddningsfarkoster.

Kurslängd: 4 dagar
Kursort: Visby
Inträdeskrav:
- Giltiga certifikat i Grundläggande säkerhet, Avancerad brandbekämpning samt Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar.
- 3 månaders relevant sjötid de senaste 5 åren

Kostnad: 14.000 SEK exkl. moms. Lunch och fika ingår samtliga dagar.

 

Fortbildningspaket Manskap 

Fortbildningspaket manskap är en sammanslagning av fortbildning i grundläggande säkerhet samt fortbildning i beredskapsbåtar och räddningsfarkoster.

Kurslängd: 3 dagar
Kursort: Visby
Inträdeskrav:
- Giltiga certifikat i Grundläggande säkerhet samt räddningsfarkoster och beredskapsbåtar.
- 3 månaders relevant sjötid de senaste 5 åren.

Kostnad: 9.000 SEK exkl. moms. Lunch och fika ingår samtliga dagar.

Intresseanmälan

Du måste vara inloggad för att skicka formuläret. Om du är inloggad och ändå inte kan skicka det, se till att "Do not track" inte är aktiverat i din webbläsares inställningar.