För intresseanmälan, mer information eller frågor kring våra utbildningar, maila utbildning@destinationgotland.se. Vänligen läs igenom villkoren nedan innan anmälan!

  • Alla priser är exklusive moms.
  • Kursavgifter faktureras i samband med kurs.
  • Avbokning av plats måste ske skriftligen och vara Destination Gotland tillhanda senast 14 dagar innan kursstart, mailas på utbildning@destinationgotland.se.
  • Avbokad plats senare än 14 dagar innan kursstart debiteras med halva kursavgiften.
  • Senaste anmälningsdatum till kurs är 14 dagar innan kursstart såvida inget annat avtalats med Destination Gotland
  • Destination Gotland förbehåller sig rätten att ställa in kurser som inte når upp i tillräckligt antal deltagare.