Vi följer myndigheternas anvisningar noga med anledning av covid-19.
Viktig information gällande covid-19, läs här (uppdaterad 10 september 2020)

Vi följer myndigheternas anvisningar noga med anledning av covid-19.
Viktig information gällande covid-19, läs här (uppdaterad 10 september 2020)

Säkerhetsutbildningar inom sjöfart

Destination Gotland arbetar kontinuerligt med säkerhetsfrågor. Inte minst anordnar företaget flera olika utbildningar varje år, såväl grundläggande säkerhetsutblidningar som fortbildningar. Destination Gotland är godkänd utbildningsanordnare av tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen. Utbildningarna arrangeras tillsammans med olika lokala aktörer inom sjukvård och brand på Gotland. Se hela vårt utbud nedan och klicka på rubriken för att läsa mer.

För frågor eller intresseanmälningar, kontakta oss på utbildning@destinationgotland.se eller skicka en intresseanmälan via formuläret på resp. utbildningssida.


Basic Safety, Grundläggande säkerhetsutbildning

Denna utbildning är första steget till allt fartygsarbete och syftar till att ge personal i säkerhetsorganisationen ombord en grundläggande utbildning.

Basic Safety, grundläggande säkerhetsutbildning fortbildning

Vid förnyelse av certifikat måste man genomgå fortbildning.

Advanced Firefighting, avancerad brandbekämpning

Grundkurs i avancerad brandbekämpning riktar sig till sjöpersonal i ledningsbefattning ombord. T ex rökdykarledare, stf rökdykarledare och brandchef samt övrigt befäl inom däcks och maskinavdelningarna.

Fortbildning: Advanced Firefighting,/avancerad brandbekämpning

Vid förnyelse av certifikat måste man genomgå fortbildning.

Proficiency in survivalcrafts and rescueboats, räddningsfarkoster och beredskapsbåtar

Utbildning för snabba beredskapsbåtar, FRB, riktar sig till personal som handhar eller har till uppgift att bemanna FRB båt ombord på fartyg utrustad med sådan.

Fortbildning: Proficiency in survivalcrafts and rescueboats, räddningsfarkoster och beredskapsbåtar

Vid förnyelse av certifikat måste man genomgå fortbildning

Fortbildningspaket Befäl

Denna utbildningsform riktar sig främst till personer i befälsbefattning inom avdelningarna däck och maskin i syfte att kunna ge en heltäckande STCW 2010 manila amendements utbildning.

Fortbildningspaket Manskap

Fortbildningspaket manskap är en sammanslagning av fortbildning i grundläggande säkerhet samt fortbildning i beredskapsbåtar och räddningsfarkoster.

Fast Rescue Boats, snabba beredskapsbåtar

Utbildning för snabba beredskapsbåtar, FRB riktar sig till personal som handhar eller har till uppgift att bemanna FRB båt ombord på fartyg utrustad med sådan.
STCW A-VI/2-2

Fortbildning: Fast Rescue Boats, snabba beredskapsbåtar

Vid förnyelse av certifikat måste man genomgå fortbildning.

Medical first Aid

Utbildningen vänder sig till samtligt befäl på däck och i maskin samt till personal ingående i samaritgrupp i säkerhetsbesättning ombord på fartyg. 

Medical Care, sjukvårdare ombord

Riktar sig till den som skall tjänstgöra som ansvarig för sjukvården ombord på fartyg. Antingen som befälhavare eller den han/hon utser.

Medical Care, sjukvårdare ombord, Fortbildning

Vid förnyelse av certifikat måste man genomgå en fortbildningskurs.