Destination Gotland AB fortsätter att bedriva åretrunttrafik

Pressinformation Visby 2014-04-29

Vi har med glädje mottagit beskedet att Trafikverket beviljat fortsatt stöd till vår Gotlandstrafik.

Destination Gotland kommer under den nya avtalsperioden att ta på sig en större risk beträffande utvecklingen av driftskostnader, vilket endast delvis kan kompenseras genom trafikintäkterna. Även om upphandlingskraven - som vi uppfyller - medger besparingar genom längre överfartstider och mindre antal turer kommer vi att sträva efter att bedriva trafiken efter vårt nuvarande trafikupplägg.

Vårt moderbolag Rederi AB Gotland har dessutom för avsikt att beställa ett nytt fartyg med modern och miljövänlig teknik med LNG som drivmedel för att ställa till Destination Gotlands förfogande.

Framför allt ser vi fram emot ett gott samarbete med Region Gotland för att tillsammans med övriga myndigheter möjliggöra bunkring av LNG i Visby hamn. Även om det nya fartyget har planerats och varvsförhandlingar har påbörjats för ett år sedan är leveranstiden för närvarande cirka tre år efter kontraktsteckning. Rederi AB Gotland är berett att slutförhandla med varv så snart eventuella gasleverantörer har erhållit nödvändiga tillstånd för LNG-leveranser i Visby hamn. För att möjliggöra detta är det viktigt att Visby hamnområde inte begränsas t.ex. genom pågående detaljplanändringar. Med en ökad konkurrenstrafik ökar även risken för tillbud som periodvis kan stänga Visby hamn med förödande konsekvenser för hela Gotlands försörjning. Vi hoppas därför att Regionen har förståelse för att en reservhamn behövs.

För att mildra konsekvenserna av ökade driftskostnader kommer vi att fortsätta med ytterligare drift- och organisationsförändringar. För att undvika uppsägningar kommer vi att i första hand försöka effektivisera landorganisationen genom naturliga avgångar. Ombord i fartygen kommer vi att erbjuda alla delar av besättningen s.k. årsarbetstidsavtal för att minska antalet uppsägningar och personalindragningar.

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Trafikverket och övriga myndigheter.