Miljön är viktig för oss

Destination Gotland har ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001 sedan 2003. Vi har kartlagt vår miljöpåverkan och arbetar aktivt för att reducera fartygens och verksamhetens miljöpåverkan. Det gör vi genom att sätta upp både övergripande mål och delmål som utvärderas kontinuerligt. Med regelbundna revisioner både internt och externt förvissar vi oss om att vårt miljöledningssystem hålls levande och att vi kontinuerligt förbättrar vårt miljöarbete.

Luftutsläpp och bränsleförbrukning

Vi lägger hög prioritet på att minska förbrukningen av fossila bränslen för framdrift och till övriga system ombord. Rutiner finns för att säkerställa att mängden luftutsläpp hålls på en kontrollerad nivå genom att följa underhållsplaner och kontrollprogram för all utrustning ombord. Samtliga fartyg i Gotlandstrafiken har katalysatorer, vilket innebär en reducering av kväveoxiderna (NOx) med 90 % ned till 2 g/kWh. Svavelinnehållet i vårt bränsle ligger under de senaste skärpta kraven för Östersjön.

Hållbarhetsredovisning

Här kan du läsa mer om Destination Gotlands hållbarhetsredovisning från 2017.