Fartyg på varv

På samma sätt som bilar årligen måste besiktigas och få service, måste även fartyg underhållas. Destination Gotlands fartyg har alltid varit kontinuerligt på varv, eller i hamn, för nödvändigt underhåll så att de kan gå i trafik och prestera på högsta nivå resten av året.

Underhåll som görs på varven (eller i hamn) är sådant som inte kan göras när fartyget är i trafik. Det handlar bland annat om utrustning som ska bytas eller kontrolleras efter ett förbestämt antal gångtimmar. Andra saker som också görs under varvsvistelserna är att måla botten, renovera maskiner eller bygga om i fartygets inredning.

I dagsläget håller Destination Gotland på att genomföra de sista justeringarna för att använda landström när fartygen ligger i hamn. Att använda landström är det mest miljövänliga sättet att försörja fartyget vid kaj med ström.  

Under vecka 3 ligger M/S Gotland stilla i Visby hamn så att man kan färdigställa de sista åtgärderna som behövs för att koppla in landström. Den generator som användas under ombyggnaden i ställverket (elskåpen) skapar ett speciellt ljud som vid vissa vindriktningar kan höras från närliggande hus.

Arbetet kommer pågå under hela veckan. Från och med vecka 4 när M/S Visby genomgår samma underhåll kommer ljudet att bli mindre. Arbetet är sista delen i att färdigställa fartygen för att kunna koppla in sig på elnätet iland under hamnuppehåll och det beräknas vara klart vecka 5.

Vi beklagar den höjda ljudvolymen från fartygen och hoppas på er förståelse för att arbetet måste utföras.  

Destination Gotland har två stora fartyg som går under vinterhalvåret och när ett av fartygen ska in på varv så går den andra i princip dygnet runt, växelvis med turer till Oskarshamn och Nynäshamn. För att så få som möjligt ska drabbas av påverkade turlistor och indragna turer planeras varvsvistelserna in under lågsäsong och fokus läggs på att prioritera turer som behövs för att säkerställa gotländsk export och import till fastlandet.

Möjliga godsavgångar från Gotland är på eftermiddagen alternativt strax efter midnatt. Förmiddagen är inget alternativ eftersom godset som ska från ön inte är klart till morgonavgången. Det innebär exempelvis att det inte går att ersätta eftermiddagsavgången på södra linjen med en förmiddagstur till Oskarshamn eftersom godset då försenas med i princip ett dygn till och från Gotland. 

Framöver kommer det finnas tre stora färjor. Då är ambitionen att låta två färjor gå medan en tredje är på varv. Det skulle innebära att turlistan inte påverkas nämnvärt och att varken gods eller resenärer påverkas av varvsvistelserna.

På samma sätt som bilägare behöver investera i sina fordon säkerställer Destination Gotland, genom bland annat varvsvistelser, en fartygsflotta av väl fungerande färjor för att kunna bedriva säker och trygg transport till och från Gotland.  

Klicka här för att komma till turlistan.