Vi följer myndigheternas anvisningar noga med anledning av covid-19.
Viktig information gällande covid-19, läs här (uppdaterad 10 september 2020)

Vi följer myndigheternas anvisningar noga med anledning av covid-19.
Viktig information gällande covid-19, läs här (uppdaterad 10 september 2020)

Fartyg på varv

På samma sätt som bilar årligen måste besiktigas och få service, måste även fartyg underhållas. Destination Gotlands fartyg har alltid varit kontinuerligt på varv, eller i hamn, för nödvändigt underhåll så att de kan gå i trafik och prestera på högsta nivå resten av året.

Underhåll som görs på varven (eller i hamn) är sådant som inte kan göras när fartyget är i trafik. Det handlar bland annat om utrustning som ska bytas eller kontrolleras efter ett förbestämt antal gångtimmar. Andra saker som också görs under varvsvistelserna är att måla botten, renovera maskiner eller bygga om i fartygets inredning.

Under 2019 installerades bland annat landström i Visby hamn så att fartyg som ligger vid kaj längre än en timme använder gotländsk srtöm. 

Destination Gotland har tre stora fartyg som går under vinterhalvåret och när ett av fartygen ska in på varv så går de andra växelvis med turer till Oskarshamn och Nynäshamn. För att så få som möjligt ska drabbas av påverkade turlistor och indragna turer planeras varvsvistelserna in under lågsäsong och fokus läggs på att prioritera turer som behövs för att säkerställa gotländsk export och import till fastlandet.

Med tre stora färjor är ambitionen att låta två färjor gå medan en tredje är på varv. Det innebär att turlistan inte påverkas nämnvärt och att varken gods eller resenärer påverkas av varvsvistelserna.

På samma sätt som bilägare behöver investera i sina fordon säkerställer Destination Gotland, genom bland annat varvsvistelser, en fartygsflotta av väl fungerande färjor för att kunna bedriva säker och trygg transport till och från Gotland.  

Klicka här för att komma till turlistan.