Vi följer myndigheternas anvisningar noga med anledning av covid-19.
Viktig information gällande covid-19, läs här (uppdaterad 21 oktober 2020)

Vi följer myndigheternas anvisningar noga med anledning av covid-19.
Viktig information gällande covid-19, läs här (uppdaterad 21 oktober 2020)

Destination Gotlands miljöansvar

När det gäller färjornas utsläpp och dess miljöpåverkan är det viktigt att förstå det transportarbete och den samhällsnytta som färjorna utför. 

På Gotland transporterar vi med färjorna allt som vi behöver för att kunna leva och bo på samma sätt som i övriga landet. Vilket medfört att vi har ett mycket väl utbyggt ”just in time”-system där i princip inget lagras på ön, allt som tillverkas på ön och allt som importeras till ön kommer och går med våra färjor. Sedan starten av de nya SF 1500 färjorna 2003 har gotlänningarnas resor fördubblats, färjorna har gett oss en möjlighet att resa över dagen fram och tillbaka, idrottsrörelsen kan tack vare färjorna delta i alla matcher under helgerna och ändå komma hem i rimlig tid för att kunna gå i skolan och jobba på måndag morgon.

Vad gör vi på Destination Gotland för att minska vår miljöpåverkan? Vi har genom vårt moderbolag beställt en ny gasfärja som släpper ut 20% mindre CO2, där mängden svavel minskar med 99%, där de så skadliga partiklarna minskar betydligt. Tillsammans med Visby Hamn investerar vi i landelanslutningar till fartygen när de ligger till kaj i Visby. Vi har också sedan 2000-talets början använt lågsvavligt bränsle och utrustat alla våra motorer med katalysatorer.

Viken betydelse har då allt detta? I den debatt som tar fart i samhället idag måste man förstå och se hela bilden av det transportarbete som färjorna utför när de transporterar inte bara passagerare utan både gods och bilar i mycket stora volymer. Om man använder den beräkningsmodell som tagits fram av Passagerarrederiernas förening (PRF) i Sverige som också accepterats av EU som standard blir påverkan som följer.

Här kan du läsa mer i vår hållbarhetsredovisning.

En passagerare antas väga 100 kg inklusive bagage och resan mellan Nynäshamn och Visby sätts till 150 km. Den miljöpåverkan (utsläpp av CO2) som då uppstår i genomsnitt sett över hela året från en passagerare:

-          SF1500 4,4 kg CO2/resa eller 80 % lägre än flyg

-          LNG1650 3,3 kg CO2/resa eller 90 % lägre än flyg

 (Flygets utsläpp enligt BRA själva är 25 kg CO2/resa)

Ett aktivt val för mindre miljöpåverkan är att välja färjan i stället för flyget och i synnerhet nya M/S Visborg. Nya M/S Visborg innebär ett steg på vägen mot en klimatneutral färjetrafik men inte att vi är klara, nästa steg är inblandning av biobränsle och förnyelsebar energi.