Viktig information gällande det nya coronaviruset covid-19, uppdaterad 6 april 2020. Läs mer här!

Viktig information gällande det nya coronaviruset covid-19, uppdaterad 6 april 2020. Läs mer här!

Djur ombord

Det är inte bara människor, fordon och gods som åker med Destination Gotlands fartyg. Ibland behöver även djur åka båt, allt från sällskapsdjur som hundar och katter till hästar och kor. Under årens lopp har även lamadjur, vattenbufflar, zebror och en och annan elefant åkt med. 

Destination Gotland har många intressenter att ta hand om när det gäller resenärer oavsett hur håriga de är eller hur många ben de har. När det kommer till djur ombord har rederiet en kontinuerlig dialog med djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen som regelbundet gör besök ombord för att se till att befintliga föreskrifter följs.

Här finns mer information om djurtransporter från Länsstyrelsen på Gotland:
Djurtransporter >>

Förutom att det finns djursalonger på alla fartyg och djurkupéer på SF1500- och SF1650-fartygen arbetar Destination Gotland kontinuerligt för att hitta bra lösningar när det kommer till djurtransporter.

Av olika skäl är det djur som vistas på bildäck under överresan och det ställer höga krav på hur transporterna stuvas. Dels ska de vara någorlunda samlade eftersom djurägare får besöka sina djur under överresan. Dels bör transporterna stuvas på de delar av bildäcket som är mest lämpliga för djur. Det betyder att framförallt hästtransporter inte placeras längst ut vid sidorna eller längst fram eftersom det är områden som utsätts mest för vågor. Det betyder också att de inte ska stå i de helt öppna utrymmena eftersom sol och regn kan göra transporterna mycket varma eller kalla. Samtidigt ska de stå på platser där ventilationen och luftgenomströmningen är som bäst. Placeringen av djurtransporterna utifrån dessa faktorer gör att det inte är möjligt att köra på sist och av först även om vissa djurägare önskar att så var fallet.

Eftersom Destination Gotland försöker göra det bästa för alla resenärer, finns ambitionen att ställa fordonen (vars djur följer med upp) nära det förliga trapphuset - så att eventuella resenärer med kraftig pälsdjursallergi kan använda de andra trapphusen.

Som medresenär med fordon finns det enkla sätt att göra överresan till en mycket behagligare upplevelse för djuren.

Resenärer med bilar ombeds att stänga av billarmen inför resan. Om alla bilister gjorde det skulle djuren på bildäck få en betydligt lugnare överresa. Ofta kan alarmen aktiveras av fartygets rörelser och de redan rädda djuren kan bli väldigt skärrade av de höga, plötsliga ljuden.

Destination Gotland försöker med olika medel hjälpa bilister att stänga av billarmen, ibland genom informationslappar, ibland genom att ropa upp registreringsnummer, vars fordon tjuter, under resans gång. I dagsläget pågår även ett försök att få biltillverkare att bidra med lättillgänglig information om hur man enklast stänger av billarmen på respektive märke och modell.


När färjan lägger till ombeds förare att inte starta motorerna förrän det är dags att köra av. Det gäller både bilister och motorcyklister. Om du kör motorcykel så tänk på att djuren som kan befinna sig i en närbelägen djurtransport inte gillar din båges hästkrafter lika mycket som du gör.

För djurägare är det bra att följa de rekommendationer som bland annat ges i detta filmklipp:

Djurägare ansvarar alltid för sina djur ombord. Skulle det blåsa eller vara dåligt väder är det upp till varje enskild djurägare att bestämma om deras djur klarar av en transport. Skulle det vara dåligt väder kan djurägare höra av sig till Destination Gotlands bokning för en mer djupgående dialog.