Djur ombord

Det är inte bara människor, fordon och gods som åker med Destination Gotlands fartyg. Ibland behöver även djur åka båt, allt från sällskapsdjur som hundar och katter till hästar och kor. Under årens lopp har även lamadjur, vattenbufflar, zebror och en och annan elefant åkt med. 

Destination Gotland har många intressenter att ta hand om när det gäller resenärer oavsett hur håriga de är eller hur många ben de har. När det kommer till djur ombord har rederiet en kontinuerlig dialog med djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen som regelbundet gör besök ombord för att se till att befintliga föreskrifter följs. Här finns mer information om djurtransporter från Länsstyrelsen på Gotland:
Djurtransporter >>

Ombord på fartygen

Förutom att det finns djursalonger på alla fartyg och djurkupéer på SF1500- och SF1650-fartygen arbetar Destination Gotland kontinuerligt för att hitta bra lösningar när det kommer till djurtransporter. 

Av olika skäl är det djur som vistas på bildäck under överresan och det ställer höga krav på hur transporterna stuvas. Dels ska de vara någorlunda samlade eftersom djurägare får besöka sina djur under överresan. Dels bör transporterna stuvas på de delar av bildäcket som är mest lämpliga för djur. Det betyder att framförallt hästtransporter inte placeras längst ut vid sidorna eller längst fram eftersom det är områden som utsätts mest för vågor. Det betyder också att de inte ska stå i de helt öppna utrymmena eftersom sol och regn kan göra transporterna mycket varma eller kalla. Samtidigt ska de stå på platser där ventilationen och luftgenomströmningen är som bäst. Placeringen av djurtransporterna utifrån dessa faktorer gör att det inte är möjligt att köra på sist och av först även om vissa djurägare önskar att så var fallet.

Eftersom Destination Gotland försöker göra det bästa för alla resenärer, finns ambitionen att ställa fordonen (vars djur följer med upp) nära det förliga trapphuset - så att eventuella resenärer med kraftig pälsdjursallergi kan använda de andra trapphusen.

Stäng av larmet på fordonet

Som medresenär med fordon uppmanas du stänga av larmet på fordonet under överresan. Om alla bilister gjorde det skulle djuren på bildäck få en betydligt lugnare överresa. Ofta kan alarmen aktiveras av fartygets rörelser och de redan rädda djuren kan bli väldigt skärrade av de höga, plötsliga ljuden.

Destination Gotland informerar resenärer med fordon att stänga av sina larm vid resa. Det enklaste sättet är att googla namnet på fordonet + stänga av larm för att få de specifika instruktioner som gäller för just det fordonet. 

När färjan lägger till ombeds förare att inte starta motorerna förrän det är dags att köra av. Det gäller både bilister och motorcyklister. Om du kör motorcykel så tänk på att djuren som kan befinna sig i en närbelägen djurtransport inte gillar din båges hästkrafter lika mycket som du gör.

För djurägare är det bra att följa de rekommendationer som bland annat ges i detta filmklipp:

Djurägare ansvarar alltid för sina djur ombord. Skulle det blåsa eller vara dåligt väder är det upp till varje enskild djurägare att bestämma om deras djur klarar av en transport. Skulle det vara dåligt väder kan djurägare höra av sig till Destination Gotlands bokning för en mer djupgående dialog.

Det här gör Destination Gotland för att hjälpa resenärerna att stänga av sina billarm under överresorna:

  • Tre dagar innan resa skickas ett "inför resan-mail" ut med uppmaning att stänga av larmet under resan.
  • Under lågsäsong skickas sms ut till bilburna resenärer med påminnelse om att stänga av larmen.
  • Hästtransporter placeras i största möjliga mån på däck 3.