Vi följer myndigheternas anvisningar noga med anledning av covid-19.
Viktig information gällande covid-19, läs här (uppdaterad 10 september 2020)

Vi följer myndigheternas anvisningar noga med anledning av covid-19.
Viktig information gällande covid-19, läs här (uppdaterad 10 september 2020)

Enkät i samarbete med Gotlands Förenade Besöksnäring

Här kan du läsa mer om enkäten

Here you can read more about the survey (see below the swedish text)

Kära gäst!
Gotland jobbar för att utveckla ön till en plats för alla att återkomma till. Syftet med denna enkät är att förbättra upplevelsen för alla besökare på Gotland. Dina svar kommer att göra oss till en bättre destination när du återkommer och du kan ge ditt bidrag till att förbättra Gotland för många andra gäster.

Du har fått denna enkät för att du besökt Gotland vid något tillfälle. I slutet av enkäten kommer du kunna ge förslag på något som gör Gotland till en mer attraktivt destination. Det kan vara en ny produkt, ett evenemang eller något annat som gör att fler vill resa till Gotland. De 10 bästa förslagen som bedöms ge störst effekt i att utveckla Gotland kommer få varsin "Alla+bilen" t.o.r. färjeresa till Gotland med Destination Gotland. Vinnarna meddelas via mail.

Gotlands Förenade Besöksnäring är intresserade av olika aspekter av din vistelse och även din sammantagna uppfattning och kännedom om Gotland som destination. Vi vet att du som gäst har erfarenheter som kan göra Gotland bättre.

Gotlands Förenade Besöksnäring ber också dig som är bosatt på Gotland och har besökt något besöksmål på Gotland, att delta i undersökningen. Dina erfarenheter och återkopplingar är värdefulla för oss!
Enkäten tar normalt 10-15 minuter att fylla i. För att delta i undersökningen måste du ha fyllt 18 år. Dina svar kommer att behandlas anonymt och individuella svar kommer inte att redovisas. Frågor gällande enkäten besvaras av info@gotlandsbesoksnaring.se

Klicka här för att komma till enkäten!

Dear guest!
As a visitor of Gotland you have received this guest survey. The purpose of the survey is to improve the experience for all visitors on Gotland. Your answers will make us a better destination when you return and you can contribute to improving Gotland for your fellow guest.

At the end of the survey you will be able to suggest something that makes Gotland a more attractive destination. It may be a new product, event or something that makes more people travel to Gotland. The 100 best proposals that are estimated to have the greatest effect in developing Gotland will be awarded a "All+car" return ferry tickets to Gotland with Destination Gotland. The winners will be notified via email.

Gotlands Förenade Besöksnäring are interested in various aspects of your stay, such as places you have visited and activities you have participated in, well as your overall satisfaction of Gotland as a tourism destination.

The survey takes 10-15 minutes to answer and we ask you to answer all the questions. To participate in the survey you must be 18 years old. Your responses will be treated anonymously and individual responses will not be presented in the results.
Any questions concerning the survey are answered by info@gotlandsbesoksnaring.se

Click here to start the survey!