Destination Gotland AB

Destination Gotland är ett helägt dotterbolag till Rederi AB Gotland. På uppdrag av svenska staten bedriver vi färjetrafiken mellan Visby, Nynäshamn och Oskarshamn. Nuvarande avtal med Trafikverket gäller fram till 31 januari 2027.

Vår färjetrafik är ett av Europas modernaste trafiksystem till sjöss. Flottan består av fyra snabbgående fartyg, varav två fartyg som drivs med flytande naturgas (LNG) och biogas (LBG). Under 2019 transporterade vi cirka 1,82 miljoner passagerare, 572 000 personbilar och 838 000 längdmeter gods. Under sommarsäsongen kör vi upp till 21 turer per dygn. Destination Gotland har ca 400 årsanställda och huvudkontoret i Visby. Vi ställer höga krav på oss själva när det gäller den tjänst och service vi levererar i vår verksamhet.

Destination Gotland har ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001 och vi arbetar aktivt för att reducera fartygens miljöpåverkan. SF1500-fartygens maskiner har katalytisk avgasrening och drivs med lågsvavligt bränsle.

Postadress: Box 1234, 621 23 Visby Besöksadress: Korsgatan 2, Visby Huvudkontor: 0498-20 18 00 E-post: info@destinationgotland.se Org. nr: 556038-2342 VAT-nr: SE556038234201