• Silvertärna | Foto: Josef Anderberg
  • Kustsnäppa | Foto: Josef Anderberg
  • Hornuggla | Foto: Josef Anderberg

Fågelliv

Luften är klar och frisk, morgondimmorna har just lättat, en kärrhök sveper ljudlöst fram över vassen och rördromens säregna läte ljuder i vårmorgonen. Plocka ihop en fikakorg med en termos nybryggt kaffe, nybakt bröd från något av öns lokala bagerier och bege dig ut i den gotländska naturen för oförglömliga möten med de gotländska fåglarna. Gotland erbjuder fågelupplevelser året runt.

Isolerat beläget mitt i östersjön utgör Gotland en naturlig rastplats för tusentals fåglar på sin flytt till och från sina häckningsområden i norr. Framförallt vår och höst samlas stora mängder flyttfåglar längs långgrunda stränder, på strandängar och i kustnära skogsdungar. Gotland är även det örn-tätaste länet i Sverige i förhållande till yta och ger därför mycket goda chanser till nära möten med både kungsörn och havsörn.

Hornuggla, Gotland

Ön har flera fågeltorn strategiskt placerade vid de bästa lokalerna. Tornet ger en fin överblick över platsen och man gör hela tiden nya upptäckter när man spanar ut över markerna. 

Karlsöarna som ligger en liten bit ut i havet på öns sydvästra sida har Östersjöns största fågelberg med flera tusen alkor, dominerar gör sillgrisslor och tordmular.Kustsnappa, Gotland

På Gotland finns flera insjöar, eller träsk som det kallas på Gotland. Träsken är grunda och vassrika och här hittar man de flesta arter som är karaktäristiska för denna biotop. Hägrar, änder, vadare och sumphöns kan beskådas i vasskanterna.

Av Sveriges mer sällsynta häckfåglar kan nämnas halsbandsflugsnapparen som på Gotland är rikligt förekommande och kan ses maj till augusti.

Möt naturen med ett öppet sinne, vem vet vad som väntar bakom nästa krön...