Biologen David

David Lundgren hade aldrig varit på Gotland innan han flyttade till ön för tio år sedan. Det som lockade honom var Gotlands unika och omväxlande natur, något som tilltalar David, både i hans yrke som biolog på Länsstyrelsen, och som privatperson. Redan innan flytten hade David ett brinnande naturintresse och han var en inbiten fågelskådare och naturfotograf. Väl på Gotland hände saker. – ”Kikaren fick allt oftare sällskap av håv och lupp”, beskriver David själv. Det ena ledde till det andra och nu klappar hans hjärta även för insekter och spindlar.

Varför är Gotland en bra plats om man gillar småkryp?
– Gotland har en otrolig artrikedom. Bara hemma i trädgården har jag hittat över 600
arter av insekter och spindlar. Mångfalden hänger bland annat ihop med den kalkrika berggrunden som gör att växter, som insekterna gillar, trivs här. Många småkryp uppskattar också våra många soltimmar. Det är även positivt att odlingslandskapet fortfarande är relativt småskaligt, med naturbetesmarker och ängen som hävdas på gammalt vis.

Kan du tipsa om någon bra plats för insektspaning?
– Charmen med Gotland är att man kan gå ut och titta nästan var som helst. Ta bara vägkanterna,
de påminner om en artrik slåtteräng tack vare en anpassad skötsel. Men jag tycker att Filehajdar på
norra Gotland är speciellt. Det är väldigt kargt och vackert, men när man tittar närmare ser man att det är otroligt artrikt. Södra Hällarna, som ligger precis där man kommer av färjan, är också ett spännande område.

Vilket är det mest underskattade krypet?
– Jag skulle vilja säga nattfjärilar. Det finns ungefär 70 arter dagfjärilar på Gotland men av nattfjärilar finns det omkring 1700 arter. Om man går ut en riktigt varm sommarnatt och lyser med en stark lampa på ett lakan, kan lakanet bli helt fullt. Det är som att en ny värld öppnar sig! Dyngbaggar är också underskattade kryp som man kan stöta på i någon av öns många betesmarker där de utför sitt viktiga arbete med att bryta ner spillning från betesdjur.

TRE FÄRGSTARKA GOTLANDSPROFILER

David Lundgren har valt ut tre favoriter ur den gotländska artrikedomen. Här är tre charmiga kryp som du kan hålla utkik efter under din vistelse på Gotland.

SVARTFLÄCKIG BLÅVINGE
Svartfläckig blåvinge är en fjäril som försvunnit från stora delar av sitt forna utbredningsområde. Även på Gotland verkar den minska i antal. Larven lever i blomställningarna hos backtimjan under sin första tid i livet, sedan händer det något ganska underligt. När larven blivit tillräckligt stor lämnar den sin blomma och söker kontakt med arbetarmyror. Myrorna tror att larven är en av deras egna, och bär därför ner den i sitt bo under någon flat sten. Där lever larven sedan i godan ro tills det är dags att bli fjäril, då den kryper den ut genom myrornas gångar, fäller ut sina vackra blå vingar
och ger sig av.

svartfläckig-blåvinge.jpg

STORTAPETSERARBI
Stortapetserarbiet har liksom många andra bin det tufft i dagens moderna odlingslandskap, där blomrika miljöer minskar. Arten finns främst i östra Skåne och på Öland och Gotland. Biet är ganska lätt att känna igen där det sitter på favoritväxten väddklint längs vägkanten. Man kan också känna igen arten i luften då det flyger snabbare och ger ett mer kraftfullt intryck än ett vanligt honungsbi. Honan samlar dessutom pollen på undersidan av bakkroppen. Stortapetserarbiet är ett solitärbi,
vilket betyder att det inte bor i stora samhällen utan gräver sitt bo i soliga och sandiga
sluttningar. Hanen har som stora labbar på framfötterna. Artnamnet ”Lagopoda” betyder också ”harfot”.

SMEDBOCK
Smedbocken är en av våra största skalbaggar, som blir upp till sex centimeter lång. Den finns på
Gotska Sandön och främst norra delen av Gotland, men även ner mot Ekstakusten. Larverna lever
flera år i tallved, så det är en bra idé att leta i områden med gles gammal tallskog i soliga lägen om
man vill få syn på denna jätte. Smedbocken är en värmeälskare som trivs under varma somrar.

smedbock.jpg