Ingen pendeltågstrafik Hemfosa–Nynäshamn 16–22 april. Läs mer

Ingen pendeltågstrafik Hemfosa–Nynäshamn 16–22 april. Läs mer

Våra färjelinjer

Destination Gotlands färjelinjer går mellan Visby, Nynäshamn och Oskarshamn året runt. Västervik trafikeras under sommaren. Nedan ser du våra ordinarie överfartstider.

Nynäshamn - Visby – 3 tim 15 min

Oskarshamn - Visby – 2 tim 55 min

Västervik - Visby – 2 tim 30 min