Destination Gotland använder 4 snabbgående fartyg i Gotlandstrafiken. De större fartygen trafikerar året runt, och de mindre färjorna understödjer trafiken under högsäsong.