Vi följer myndigheternas anvisningar noga med anledning av covid-19.
Viktig information gällande covid-19, läs här (uppdaterad 21 oktober 2020)

Vi följer myndigheternas anvisningar noga med anledning av covid-19.
Viktig information gällande covid-19, läs här (uppdaterad 21 oktober 2020)

Destination Gotland inför ytterligare åtgärder och avråder från alla icke nödvändiga resor med anledning av Coronaviruset (Covid-19)

Färjetrafiken till Gotland utgör en kritisk funktion för hela samhället och Destination Gotland har ett viktigt samhällsansvar att upprätthålla nödvändig trafik även under kristider för att försörja Gotland med varor. Samtidigt har vi alla just nu ett stort ansvar att minimera risk för spridning av Coronaviruset i samhället. Sjukvårdens kapacitet på Gotland är mycket begränsad och Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla att avstå från onödiga resor.  

Vi uppmanar därför samtliga resenärer att avstå från icke nödvändiga resor.

Med anledning av de beslut som regeringen fattat och de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten utfärdat har Destination Gotland löpande under mars fattat beslut om aktivering av bolagets beredskapsplaner för Gotlandstrafiken. Beslut kring beredskapsplanerna har fattats efter samverkan med Länsstyrelsen Gotlands län och Region Gotland.

Ytterligare åtgärder som gäller från och med 1 april 2020

  • Trafiken koncentreras till den så kallade bastrafiken, vilket de flesta dagar innebär två dagliga avgångar till och från Nynäshamn och en daglig avgång till och från Oskarshamn, med ordinarie avgångs- och ankomsttider.
  • Genom att gå ner till bastrafik säkrar vi långsiktigt vår viktigaste resurs, våra medarbetare som är helt nödvändiga för att kunna upprätthålla Gotlands försörjning under hela den krisperiod vi nu ser framför oss.
  • Antalet bokningsbara sittplatser ombord begränsas för att säkerställa större avstånd mellan passagerare. Mindre än hälften av passagerarkapaciteten kommer att vara tillgänglig på samtliga avgångar för att minimera smittorisk för personal och passagerare.

Dessa planer och beslut gäller från nu och tillsvidare. Passagerare som berörs av förändringar kommer att kontaktas.

- Vår första prioritet är att långsiktigt säkra försörjningstrafiken. Vi är samhällskritisk infrastruktur. Jag är övertygad om att det finns förståelse för nödvändigheten i besluten, och jag vill tacka alla kunder som tar ansvar i dessa tider, säger Christer Bruzelius, vd Destination Gotland AB.

I dagsläget har bokningarna under påskhelgen minskat dramatiskt som ett resultat av våra tidigare åtgärder och vi förväntar oss att avbokningar fortsätter kommande dagar. Samtidigt hålls de populäraste avgångarna i påsk låsta för nya bokningar.

- Vårt tydliga budskap nu är ”Stanna hemma i påsk”. Nu skyddar vi sjukvården och säkrar den nödvändiga försörjningstrafiken. Vårt vackra Gotland finns kvar för en resa längre fram i tiden, säger Christer Bruzelius, vd Destination Gotland.

Tidigare genomförda åtgärder

  • Om- och avbokningsavgifter borttagna
  • Resenärer som bokar om resa (gäller till och med fredag 3 april) till senare tillfälle erbjuds ett presentkort på 500 kronor, gäller bokade resor 8-14 april
  • Nya rutiner för att minimera risk för smittspridning ombord och i terminalerna, till exempel separeras passagerare vid ombord- och avstigning, ombord uppmanas resenärer hålla avstånd till varandra, bord har stängts av i restaurangen, nya städrutiner har införts och handsprit finns på alla offentliga toaletter och i personalutrymmen
  • Instruerat personal att stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom och ha två symtomfria dagar innan man går tillbaka till arbetet

Du hittar senast uppdaterad information här. 

Kontaktperson och kontaktuppgifter

Christer Bruzelius
christer.bruzelius@destinationgotland.se
Telefon +46 498-20 18 10 eller +46 72 509 18 10

Detta pressmeddelande publicerades 1 april 2020.