Vi följer myndigheternas anvisningar noga med anledning av covid-19.
Viktig information gällande covid-19, läs här (uppdaterad 10 september 2020)

Vi följer myndigheternas anvisningar noga med anledning av covid-19.
Viktig information gällande covid-19, läs här (uppdaterad 10 september 2020)

SF1500 - M/S Drotten (Gotland)

SIGNALBOKSTÄVER SGPI
DRIFT OCH UNDERHÅLLSANSVAR Destination Gotland AB
SYSSELSATT Visby-Nynäshamn/Oskarshamn
BYGGD 2003 vid Guangzhou Shipyard International Co Ltd (GSI), Kina
IMO NR 9223796
L.Ö.A. 196 m
LÄNGD MELLAN P.P. 176 m
BREDD 25,67 m
DJUPGÅENDE 6,40 m
BRUTTODRÄKTIGHET 29746
NETTODRÄKTIGHET 9505
DÖDVIKT 5174 ton
FART 28,5 knop
FARTYGSTYP Ro-Ro passagerarfärja
HUVUDMASKINERI 50400 kW
HJÄLPMASKINERI 4560 kW
KATALYSATORER Utrustad med Siemens Sinox katalysatorer, med max utsläpp av 2 g NOx/kWh
PASSAGERARKAPACITET 1500
HYTTKAPACITET 115 hytter
LASTKAPACITET 500 personbilar eller 1800 lastmeter
KLASS DNVGL, Ice Class 1A