Vi följer myndigheternas anvisningar noga med anledning av covid-19.
Viktig information gällande covid-19, läs här (uppdaterad 10 september 2020)

Vi följer myndigheternas anvisningar noga med anledning av covid-19.
Viktig information gällande covid-19, läs här (uppdaterad 10 september 2020)

SF1650 - M/S Gotland (Thjelvar)

BEFRAKTARE Destination Gotland AB
SIGNALBOKSTÄVER SMPA
DRIFT OCH UNDERHÅLLSANSVAR Destination Gotland AB
SYSSELSATT Visby-Nynäshamn/Oskarshamn
BYGGD 2019
IMO NR 9783071
L.Ö.A. 199,99
BREDD 25,86
DJUPGÅENDE 6,40
BRUTTODRÄKTIGHET 32477
NETTODRÄKTIGHET 11312
DÖDVIKT 4589
FART 28,5 knop
FARTYGSTYP Ro-Ro passagerarfärja
HUVUDMASKINERI 46800 kW
PASSAGERARKAPACITET 1650
HYTTKAPACITET 98 hytter
LASTKAPACITET 500 personbilar eller 1745 lastmeter
KLASS DNVGL, Ice Class 1A