Ombord på fartygen finns tre avdelningar; ombordservice, däck och maskin. För samtliga tjänster ombord krävs att man är 20 år, behärskar svenska flytande, har goda kunskaper i engelska samt innehar ett läkarintyg för sjöfolk. Intyget kan utfärdas av vår företagshälsovård. Alla i besättningen har en tilldelad uppgift i fartygets säkerhetsorganisation.

Ombordservice

Ombordservice sköter service och försäljning till våra resenärer samt ansvarar för de utrymmen där resenärerna vistas. En tjänst inom ombordservice innebär att vara en representant för hela företaget vid den dagliga kontakten med hundratals av våra resenärer. Det är därför viktigt med en serviceinriktad och positiv inställning och att alltid göra sitt bästa för att tillfredsställa kundens förväntningar.

Kabinvärd

Arbetar med passagerarservicen ombord och har en basplacering på något av våra försäljningsställen. I arbetet ingår bland annat att finnas tillhands för passagerarna, försäljning, städning och diskplockning. Kassavana är meriterande. Utbildning ges innan anställningens början.

Kock

Tillredning av mat i fartygets kök till våra försäljningsställen och personalmatsalen. I arbetet ingår även att utföra ålagda delar av företagets egenkontrollprogram, städning och diskning. Kompetenskrav: Minst treårig gymnasieutbildning storkök/restaurang eller fem års arbete med liknande uppgifter.

Kallskänka

Beredning av smörgåsar och sallader i fartygets kallkök. I arbetet ingår även att utföra ålagda delar av företagets egenkontrollprogram, städning och diskning. Kompetenskrav: Minst treårig gymnasieutbildning inriktning restaurang/storhushåll eller fem års erfarenhet av arbete i storkök/restaurang.

Däck

Matros

Arbete med förtöjning, underhållsarbete samt lastning och lossning på bildäck och där vara företagets representant gentemot kunden. Kompetenskrav: Matrosbehörighet, Basic Safety, intyg avseende räddningsfarkoster och beredskapsbåtar eller båtmanscertifikat, intyg avseende brandskydd.

Fartygsbefäl

2:e styrman, överstyrman. Navigering av fartyget, planering och övervakning av lastning och lossning. Kompetenskrav: Fartygsbefäl klass II/ V, GOC, farligt gods, sjukvård, crowd/crise management.

Maskin

Motorman / Reparatör

Arbete med drift, underhåll och reparationer i fartygets maskinavdelning.
Kompetenskrav: Motormansbehörighet, Basic Safety, intyg avseende räddningsfarkoster och beredskapsbåtar eller båtmanscertifikat, intyg avseende brandskydd.

Fartygsingenjör

1:e fartygsingenjör, 2:e fartygsingenjör, elingenjör, teknisk chef. Övervakning av drift och skötsel av fartygets maskineri och automation, liksom att aktivt delta i reparations- och underhållsarbete.
Kompetenskrav: maskinbefäl klass II/V, intyg avseende brandskydd, crise/crowd management.