Ombord på fartygen finns tre avdelningar; ombordservice, däck och maskin. För samtliga tjänster ombord krävs att man är 20 år, behärskar svenska flytande, har goda kunskaper i engelska samt innehar ett läkarintyg för sjöfolk. Intyget kan utfärdas av vår företagshälsovård. Alla i besättningen har en tilldelad uppgift i fartygets säkerhetsorganisation och genomgår en säkerhetsutbildning innan anställning börjar.

Ombordservice

Vill du vara med och bidra till att våra resenärer känner trygghet och får god service? Vi erbjuder dig ett utvecklande jobb som bidrar till en positiv kundupplevelse. Dina främsta uppgifter är service och försäljning till våra resenärer samt ansvara för de utrymmen där våra resenärer vistas. Det innebär att du är en representant för hela företaget och vi ser därför att du är en person som tycker om att arbeta med människor.

Kabinvärd

Som kabinvärd arbetar du med passagerarservicen ombord och har en basplacering på något av våra försäljningsställen. I arbetet ingår bland annat att finnas tillhands för passagerarna, försäljning, städning och diskplockning.

Kock

Våra kockar ansvarar för tillredning av mat i fartygets kök till våra försäljningsställen och personalmatsalen. I arbetet ingår även att utföra ålagda delar av företagets egenkontrollprogram, städning och diskning. Vi ser att du har minst treårig gymnasieutbildning storkök/restaurang eller fem års arbete med liknande uppgifter.

Kallskänka

Som kallskänka arbetar du bland annat med beredning av smörgåsar och sallader i fartygets kallkök. I arbetet ingår även att utföra ålagda delar av företagets egenkontrollprogram, städning och diskning. Här ser vi att du har minst treårig gymnasieutbildning inriktning restaurang/storhushåll eller fem års erfarenhet av arbete i storkök/restaurang.

Däck

Matros

Våra matroser arbetar med förtöjning, underhållsarbete samt lastning och lossning på bildäck samt att där vara ambassadör för företaget gentemot kunden. Din utbildning består av matrosbehörighet, Basic Safety, intyg avseende räddningsfarkoster och beredskapsbåtar eller båtmanscertifikat samt intyg avseende brandskydd.

Fartygsbefäl

Rollerna innefattar 2:e styrman samt överstyrman. Navigering av fartyget, planering och övervakning av lastning och lossning. Du har utbildning inom Fartygsbefäl klass II/ V, GOC, farligt gods, sjukvård, crowd/crise management.

Maskin

Motorman / Reparatör

Här arbetar du med drift, underhåll och reparationer i fartygets maskinavdelning. Du har Motormansbehörighet, Basic Safety, intyg avseende räddningsfarkoster och beredskapsbåtar eller båtmanscertifikat, samt intyg avseende brandskydd.

Fartygsingenjör

Dessa roller innefattar 1:e fartygsingenjör, 2:e fartygsingenjör, elingenjör samt teknisk chef. Övervakning av drift och skötsel av fartygets maskineri och automation, liksom att aktivt delta i reparations- och underhållsarbete. Du är utbildad till maskinbefäl klass II/V, intyg avseende brandskydd, crise/crowd management.

 
Välkommen ombord!