Hjälp oss att hjälpa djuren på bildäck!

Till dig som reser med bil. Hjälp oss att hjälpa djuren på bildäck!
Bilens larm kan aktiveras av vibrationer i fartyget och larmljud är extremt obehagligt för djur som vistas på bildäck. Vi vill därför vädja till er att stänga av billarmet under överresan.
Om du är osäker på hur du låser fordonet utan att sätta på larmet uppmanar vi att läsa manualen till fordonet.

Tack för att du reser med oss!

Destination Gotland