Här hittar du viktig information inför din färjeresa med oss. Välkommen ombord!

Incheckning

Incheckningen öppnar senast 1 timme och 30 minuter före avgång. Observera att incheckningen stänger 15 minuter före avgång.

Vid incheckningen uppvisar du färdhandling och legitimation och tilldelas en platsbiljett med ditt platsalternativ samt eventuell vilstols- eller kupénummer. Du kan behöva uppvisa din platsbiljett under resan.

Terminalområdet innanför incheckningen är skyddsområde enligt ISPS (International Ship and Port facility Security code). Kontroll och visitation kan utföras.

Anslutningstrafik

Information om buss- och tåganslutningar  till våra färjor i Visby, Oskarshamn, Västervik och Nynäshamn läser du mer om här.

Bagage

Du som reser utan fordon checkar in ditt bagage vid färjeterminalen. Maxvikt per bagageenhet 25 kg. Inlämnat bagage skall vara väl förpackat i väska eller liknande och vara uppmärkt med namn och telefonnummer. Handbagage, med maxmått 40x50x30 cm, är tillåtet i passagerarutrymmena.

BARNVAGN OMBORD

SF1500 (stora färjorna): Barnvagn tillåts i passagerarutrymmen ombord.
SF700 (mindre färjorna): Barnvagn tillåts ej vid vilstolarna på grund av säkerhetsskäl. Kontakta besättningen så visar de var du ställer din barnvagn under överresan.

ENSAMÅKANDE BARN/UNGDOM

Nu kan barn över 7 år resa utan sällskap på utvalda avgångar mellan Nynäshamn och Visby, i båda riktningarna. Nannytjänsten innebär att det kommer att finnas erfaren personal som tar hand om barnet under hela överfarten, med basplacering i en av båtens kupéer. Där kommer det att finnas leksaker och pysselgrejer för barnet att sysselsätta sig med under resan. Tjänsten gäller främst fredagar (avvikelser kan förekomma). Pris 750 kr plus biljettkostnad.

Blankett för ensamåkande barn behöver fyllas i och tas med till incheckning.

I de fall där förälder/ledsagare istället vill medfölja på resan i syfte att endast ledsaga ger vi ett rabatterat pris om man åker t/r med vändande båt. För bokning och mer information, kontakta telefonbokningen på 0771-22 33 00.

DJUR OMBORD

Ditt djur kan vistas i ditt personfordon under överresan. Möjlighet till tillsyn ges 1 gång under överresan. Uppge alltid vid incheckning om hund/katt medföljer.

Önskar du ha ditt djur med på passagerardäck ska du boka djurplats: SF1500 – vilstol i Djursalongen (del av Försalongen), SF700 – vilstol i djuravdelningen. På SF1500 finns också ett begränsat antal djurkupéer där hund/katt får vistas. Djurkupé bokas via telefonbokning.

Länsstyrelsens allmänna information om djurtransport

HJÄLP DJUREN PÅ BILDÄCK!

Bilens larm kan aktiveras av vibrationer i fartyget, och larmljud är extremt obehagligt för djur som vistas på bildäck. Vi vill vädja till dig att stänga av billarmet under överresan. Vet du inte hur man stänger av larmet ber vi dig att läsa om detta i fordonsmanualen.
Ett stort tack för att du tänker på djuren!

DJURTRANSPORT – HÄST OMBORD

Transport av häst/ar i hästransport på bildäck tillåts endast på våra stora färjor (SF1500).

Husvagnar/husbilar

Gasol får endast medföras i fordon som är besiktigade och godkända för detta. Gasolanläggningens huvudventil skall vara avstängd. Behållaren skall vara lätt att komma åt. Luckan till behållarens förvaringsplats skall vara olåst och uppmärkt. Detta gäller under hela överfarten och inom våra terminalområden. TV-antenner och liknande kan i vissa fall vara nödvändiga att nedmontera.

Cykel/moped

Passagerare som reser med cykel eller moped checkar in via fordonsincheckningen.  

Motorcykel ombord

Det finns speciella platser för MC på bildäcken ombord. Spännband finns till varje plats (upphängda på väggen framför varje plats). Du kan även ta med egna för att vara säker på att de passar just din motorcykel. Motorcykeln bör alltid surras fast, oavsett väder.

RESENÄRER MED ALLERGISKA BESVÄR

Har du allergiska besvär kan du kontakta oss för information om miljön ombord, till exempel vilket platsalternativ som passar bäst för dig. På SF1500 finns det två allergikupéer. Det är inte tillåtet att använda parfym, äta nötter eller jordnötter i allergikupéerna. Vi rekommenderar våra gäster med allvarlig överkänslighet att använda dessa kupéer som bokas via telefonbokningen.

I restaurangtorget finns det alltid laktos och glutenfritt alternativ på menyn. Våra medarbetare i restaurangtorget hjälper gärna till och kan rekommendera alternativ som passar. Vi har alltid glutenfritt matbröd och fikabröd.

Observera att vi tyvärr aldrig kan garantera en miljö fri från allergener. 

RESENÄRER MED FUNKTIONSHINDER

Uppge vid incheckningen om du behöver särskild hjälp i samband med ombordstigning. I terminalen finns terminalvärdar som hjälper dig. Kör du ombord kan du som rörelsehindrad be om att få en bilplats i närhet till hiss. Tveka inte att be personalen om hjälp.

Finns behov av tillsyn/hjälp under hela överresan rekommenderar vi ledsagare som kan medfölja utan biljettkostnad. Biljetten bokas via telefonbokningen 0771-22 33 00. 

Ombord finns toaletter anpassade för rörelsehindrade. På SF1500 finns ett begränsat antal handikappanpassade hytter som bokas via telefonbokningen. Uppge alltid eventuella funktionshinder vid bokning. Vill du veta mer om hur våra fartyg ser ut finns en översiktsplan på sidan fartygsfakta.

För information om EU:s Förordning om Passagerares rättigheter, klicka här.

MEDHAVD ALKOHOL

Det är inte tillåtet att förtära egen medhavd alkohol ombord.

FARLIGT GODS-KLASSIFIERADE ÄMNEN

Meddela om farligt gods medföres. På passagerarfartyg gäller begränsningar för transport av ämnen som klassificeras som farligt gods (t.ex. gas, sprängämnen, lättantändliga eller frätande vätskor). Servicefordon med svetsutrustning (gastuber) får ej medföras på turer/avgångar med passagerare. Farligt gods kan transporteras på vissa turer och skall bokas och transporteras enligt särskilda föreskrifter. För frågor om farligt gods kontakta vår fraktbokning tel 0498-201320.

Reservation för ändringar

Vi reserverar oss för eventuella ändringar av tider, priser, betalnings- och rabattvillkor som beslutas under turlistans giltighetstid.